25 februari 2013

Schout Heynricplein gaat op de schop

Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst om de plannen voor de herinrichting van het Schout Heynricplein door te spreken. Bewoners van de omliggende panden waren door de deelgemeente uitgenodigd voor deze bespreking in De Banier. Het Schout Heynricplein ligt in de Agniesebuurt aan de gelijknamige straat tussen de Schiekade en Banierstraat.


Jacco Bakker, sinds 1 januari regiemedewerker ruimte & economie voor de Agniesebuurt en Provenierswijk heette iedereen welkom. Dit was de laatste van vijf bijeenkomsten over de herinrichting van het plein. Door de deelgemeente, onderzoeksinstituut DRIFT en De Werff architectuur bv zijn bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd, waarbij wensen zijn gepeild. Ook zijn er individuele gesprekken geweest.

Het ontwerpplan is bedacht door Riëtte van de Werff en vervolgens na de consultatie van bewoners aangepast. Zij presenteerde het aangepaste ontwerp.


Het plein nu.


Riëtte licht de plannen eerst in hun geheel toe, zij het dat dat soms met wat omwegen ging, omdat bewoners toch direct reageerden op haar verhaal. Vervolgens werden de plannen per deelonderwerp doorgesproken.


Parkeren
De parkeerdruk is hoog, maar toch gaat het nieuwe plan uit van 9 i.p.v. 23 plaatsen. Een bewoner die niet aanwezig kon zijn en heeft gemaild, laat weten dat hij het zeer vervelend zou vinden als parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Het is volgens hem al zo moeilijk 's avonds laat een plek te vinden. Soms vindt hij pas een plek op 10 tot 15 minuten lopen.


De bewoners zijn het zich bewust, maar kiezen toch voor meer groen en speelgelegenheid. 'Het is al zo stenig hier en er staan al zoveel auto's. We willen liever meer groen en plek voor de kinderen.'


Bewoner Wim Notthroth, nu dus niet aanwezig namens Cineac Noord: 'Na 10 uur 's avonds kun je op de Schiekade makkelijk je auto kwijt.'

Ook aanwezig: Petra van Rijswijk van De Werf Kralingen-Crooswijk-Noord, de gemeentelijke organisatie die meedenkt over de buitenruimte en die beheert en onderhoudt.

Voetbalveld wordt speelveld
Dit wordt een speelveld. Op de vraag of het 'langs' of 'dwars' op de richting van het plein moet komen, is iedereen het er wel mee eens dat dat 'langs' moet worden. Dat wordt logischer gevonden en heeft ook de voorkeur van ontwerpster Riëtte: 'Er is altijd iemand die er meer of minder last van krijgt.' Zij oppert ballenvangers om ballen in de tuinen tegen te gaan, maar Jacco laat weten dat die niet in het plan zitten. Daar is op dit moment geen geld voor, dus: sponsors gezocht!


Het speelveld wordt wat verdiept aangelegd (er komt op het hele plein meer niveauverschil) en er komt een rand omheen, waar kinderen op kunnen zitten. 'Wordt het voetbalveld geen zwembad als het lager dan de omgeving komt te liggen?' Er volgt als antwoord dat naar de hele waterhuishouding van het plein is gekeken. Naar verwachting levert het geen wateroverlast op.Frank van Steenbergen van DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) maakte aantekeningen van op- en aanmerkingen op het plan.Groen
Bewoner: 'Zet maar geen blauwe regen tegen de schuttingen. Dat groeit zo snel dat het de schuttingen overwoekert en teveel snoeibeurten nodig heeft.'


Jacco vraagt aan de bewoners of zij de druif die tegen de gevel van Leen Bakker komt, zelf een beetje bij willen houden (met als beloning uiteindelijk lekkere druiven?). Wat betreft de geveltuinen laat Wim weten dat hij er een hard hoofd in heeft: 'Ik dacht bij de inrichting van mijn geveltuin dat iemand in een romantische bui mijn tuintje had leeggeroofd om het aan zijn lief te geven. Maar het gebeurt steeds weer en het zijn gewoon vandalen.'


Vraag van bewoner: 'Kunnen klimplanten tegen plassende mannen?' Een vraag die veel oproept, want bij de plannen wordt vaak de overlast van plassende mannen aangehaald. Dus geen dode hoeken of overkapte plaatsen, want dat leidt tot wildplassen. Dezelfde angst speelt in relatie tot hangplekken!Bewoner: 'Ik stel voor dat de mensen die voorstander zijn van een moestuin hem dan ook zelf gaan bijhouden.'


Bankjes
Bewoner: 'Graag iets minder dichtbij de woningen. En met rugleuningen: wel zo prettig voor als je er langer op wilt zitten en voor ouderen. Ook graag wat meer prullenbakken.'


Even koffie tussendoor. Al was het maar om warme handen te krijgen: het was wat fris in De Banier.

Speeltoestellen
Riëtte: 'Er komen meer speeltoestellen, zodat kinderen kunnen klimmen, kruipen en glijden: een glijbaan, een tunnel.' Vraag: 'Wordt die tunnel geen slaapplaats....?'


Podium
Er is een podium ingetekend voor kindertheater en voor feesten. Maar waar de bewoners in het algemeen behoorlijk enthousiast zijn over de plannen, is dat niet het geval bij het podium. Bewoner: 'Is er behoefte aan een podium? Maak er liever een speelding. We kunnen altijd zelf een partytent of iets dergelijks neerzetten als dat nodig is. Misschien gaan er onder het podium weer mensen hangen of slapen. In het huisje dat er nu staat, stinkt het ook naar pies.' Anders misschien leeghouden voor een toekomstige toepassing?Bij de bijeenkomst werd vaak aangegeven dat er veel overlast is van hondenpoep en wildplassers. Ook zijn de bewoners bang voor hangjongeren. Het plein is een soort doorgang en donkere plek tussen Schiekade en Banierstraat. Er wordt veel wildgeplast. Dus graag meer verlichting.

Voor Erik Jutten van Stad in de Maak is het geen halszaak. Hij is een leegstaande, vervallen woning aan het plein aan het opknappen. Daar komen we in een later bericht nog op terug.

'Gaan de plannen definitief door?' vraagt één van de bewoners. Jacco laat weten dat het er even om spande, maar dat er toch geld is gevonden om het uit te laten voeren.
Hij liet weten dat het ontwerp nu definitief wordt gemaakt en wordt toegestuurd. Het bestuur zal zich er nog een keer over buigen. Daarna gaat het naar de deelraad en zonder tegenslagen is het eind dit jaar klaar.

Vóór de daadwerkelijke uitvoering zal er nog nader contact zijn met de bewoners en Havensteder over de waterproblemen.


Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Wij merkten een paar dagen eerder dat het plein in ieder geval wordt gebruikt. Zelfs op een koude dag in februari met een beetje zon waren er kinderen aan het spelen en zaten mensen lekker op de bankjes in de zon. Toen we bij de bijeenkomst vroegen of er daadwerkelijk veel gebruik van werd gemaakt, volgde er een eensluidend ja.

Op de bijeenkomst waren zo'n 15 bewoners aanwezig. Zij waren erg tevreden over het plan: het was veel leuker en groener geworden. De bewoners waren kritisch maar opbouwend en positief. Jacco: 'Fijn dat u zich als direct omwonende voor het plein inzet!'

We zijn benieuwd hoe het plein er volgend jaar bij staat!

Foto's: Mick Otten en Johannes Odé
Tekst: Mick Otten

7 februari 2013

Actieve jongeren op nieuwjaarsreceptie in zonnetje gezet


Op 19 januari vond de Nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente Noord plaats. Voor de laatste keer?


Het evenement vond plaats in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp.


Vele graden onder nul, maar met stralend weer hebben 2500 bewoners uit Rotterdam Noord de moeite genomen om naar de Nieuwjaarsreceptie te komen. Nou ja, in ieder geval naar de dierentuin.


Een mooie gelegenheid voor velen om de onder een mantel van sneeuw bedekte Diergaarde te bezoeken tegen een gereduceerd tarief van € 5. Jongeren tot 25 betaalden € 1 voor de toegang.Na een sneeuwwandeling door de Diergaarde werden de bezoekers warm verwelkomd met muziek van de band van Laurèntia en Friends.


Portefeuillehouder Ahmed Harika in gesprek.


Ook Theo Eikenbroek (links op de foto), voormalig voorzitter van de deelgemeente, was als vanouds van de partij. 

Sanne Landsdaal cultuurscout Noord, hier in het midden, helpt iedereen die een project of activiteit wil opzetten op kunstgebied.

Nils Berndsen liet zich over de plannen voor 2013 interviewen door Cineac Noord.

Chantal van Heeswijk maakte met collega kunstenaar portretten van bezoekende kinderen.Anja Berkelaar maakte reklame voor kleinschalige culturele projecten van de Rotterdamse Salon aan de Rechter Rottekade 407.

Met een hapje en een drankje was het een weerzien van ons kent ons maar werden er ook nieuwe contacten gelegd.


Terwijl buiten bezoekers in de vrieskou dieren bezochten, werden binnen warme drankjes geserveerd met allerhande snacks.

Hans Kervezee intitiatiefnemer van het project KookMetMijMee wisselde met bezoekers zijn nieuwe plannen voor de Agniesebuurt uit.

Leerlingen van de Muziekschool Noord traden op en vulden de Rivièrahal met verschillende muziek genres.


Wethouder Hamit Karakus kwam langs als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur Rotterdam.
Houdt hij volgend jaar een toespraak bij de nieuwjaarsreceptie of wordt die - vanwege de opheffing
van de deelgemeentes - helemaal niet meer gehouden?

Links op de foto de kritische blik van Theo Coşkun, gemeenteraadslid van de SP. 

Deelraadvoorzitter Harlow Brammerloo hield een toepraak. Hij begon met positief nieuws: de vijf eetgelegenheden in het Oude Noorden die in 2012 het predikaat Topper hebben gekregen volgens recensies van IENS. Maar belangrijker vond hij dat op het gebied van groen, jeugd, zorg, welzijn en economie 'betekenisvolle' stappen zijn gezet, ondanks de economische en monetaire crisis.

In zijn toespraak complimenteerde hij Woonstad met het initiatief van Kies Precies, dat kinderen en hun ouders begeleidt bij de juiste keuze voor voortgezet onderwijs en loopbaanontwikkeling. Ook wees hij op succesvolle projecten als Jong en Oud Vertrouwd in de Provenierswijk en vergroening van het straatbeeld in Noord, zoals in de Agniesebuurt en op en rond het Johan Idaplein.

Een groot succes vindt hij de afspraken die gemaakt zijn met onder meer Havensteder over de ontwikkeling van de Agniesebuurt. Ook de bemachtiging van de Banier prees hij. Dit moet een bruisend hart moet worden van de wijk voor en door bewoners.

Ondanks dat de Deelgemeente nog maar een jaar en twee maanden zal bestaan, hoopt Brammerloo dat met de nieuwe gebiedsstructuur van het Stadskwartier Noord de successen die met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, het opbouwwerk en alle andere partners zijn bereikt, voortgezet zullen worden.  

Nieuw dit jaar was dat negen jongeren die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor bewoners en bewonersactiviteiten in Noord door Brammerloo in het zonnetje werden gezet.  

Ze werden allen genomineerd voor het jongerenlintje. Ze kregen complimenten en aanmoedigingen van Brammerloo en een oorkonde en bloemen. Zoals Khadya Cibbou op de eerste foto van dit bericht.

Over Chaima El Moussaoui: "Jij bent panellid van 't Klooster en vrijwilliger. Je hebt veel contacten met buurtbewoners en zit vol ideeën om jongeren en ouderen bijeen te brengen. Je bent een voorbeeld voor andere jongeren."

Over Fadoua El Abbadi: "Je bent actief in het benaderen van jongeren via sociale media en levert een belangrijke bijdrage aan de digitale Noorderzon."

Over Jaleesa den Haan: "Je bent een enorme doorzetter. Jou werd verteld dat je nooit een eigen winkel zou kunnen starten. En kijk nu eens. Het is je gelukt! En je zit ook vol plannen voor events en workshops."

Over Bryan Keehnen: "Jij werkt samen met Jaleesa. Met haar wil je de wereld iets zoeter maken, door belangeloos mensen te verrassen op bijeenkomsten met cupcakes of op maat gemaakte taart."

Over Redouan Zoufri: "Je bent zeer actief in vooral de Provenierswijk. Je helpt mee met het wijkfeest en kinderactiviteiten, werkt mee met project Jong en Oud Vertrouwd en spreekt jongeren aan op hun gedrag. Ze kennen je en respecteren je."

Over Jeffrey Sibbel: "Je bent belangrijk voorbeeld voor jongeren. Met je performance inspireer je jongeren om ook hun talent te ontwikkelen en door te gaan."


Meriam El Marobit kreeg voor haar grote inzet als Jonge Hond het jongerenlintje en de daarbij behorende speld.

Meriam heeft met haar enthousiasme jonge meiden gemotiveerd en gemobiliseerd in het organiseren en begeleiden van talloze pleinactiviteiten, workshops en ouderenwerk in Noord.


De genomineerden voor het jongerenlintje kregen allen een oorkonde.

Haar coach Latifa Montassir is haar inspirator.

Een jaar lang hebben Joop Reijngoud en Linda Malherbe groepsfoto's gemaakt in Rotterdam Noord van bewonersgroepen, ondernemers, verenigingen en sociaalculturele organisaties. Op de Nieuwjaarsreceptie vertonen ze de prachtige groepsportretten op groot doek. Een historisch document.

De Noorderlingen is een vervolg op het project de Zuiderlingen van Joop Rijngoud en Linda Malherbe en wordt vanaf februari gepresenteerd op verschillende lokaties in Noord. En 27 maart zal het boek de Noorderlingen in de Centrale Bibliotheek worden gepresenteerd!

Foto's en tekst: Johannes Odé