19 mei 2015

Nieuwe Banier wil 'couleur locale' behouden


Op 1 mei heeft de Gebiedscommissie Noord samen met Stichting De Nieuwe Banier de 'Dag van Agniese' georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst werd verwoord in de uitnodiging:
Hoe kunnen we zelf de Nieuwe Banier echt Voor, Door en Met bewoners vormgeven. Wat heb je daar voor nodig? De gemeente twijfelt aan het bestaansrecht van Stichting De Nieuwe Banier en daar zijn we het niet mee eens. Er zijn al zoveel mooie activiteiten georganiseerd en zo veel mensen hebben het naar hun zin! 


Mocht je niet weten wat De Nieuwe Banier is, op hun Facebook-pagina kun je lezen en zien wat er hier wordt georganiseerd. En ook op ons blog hebben wij al eerder aandacht besteed aan De Nieuwe Banier, namelijk over de opening van het centrum en over de daar gehouden Noorderbioscoop Episode 2.

De bijeenkomst start met een uitgebreide lunch klaargemaakt door vrijwilligers van De Nieuwe Banier.


Heerlijk, ik word hier geweldig verwend!


Voor deze middag zijn Onno Makor en Karin Vosters (links en midden) als mediators uitgenodigd, hier in gesprek met buurtbewoner Cok Nieuwehuizen.


Theo Coşkun (links), Thomas Roskam en Liselotte de Haan waren namens de gebiedscommissie als mede-organisator aanwezig.


Aanleiding voor deze 'Dag van Agniese' is dat op 20 mei een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, waarbij Stichting De Nieuwe Banier haar bestaansrecht moet aantonen, om te voorkomen dat het beheer wordt overgedragen aan een welzijnsorganisatie.

Het bestuur van De Nieuwe Banier heeft overigens al een 'visie document' over de toekomst van het centrum (zie hier) en ook in het jaarverslag van 2014 zijn toekomstplannen uiteengezet.

Het officiële gedeelte begint. Karin Vosters roept iedereen op om in een cirkel te gaan staan. Ik stel jullie een aantal vragen. Maak een stap naar voren als je je aangesproken voelt. Wie van jullie komt hier iedere dag, wie iedere week, etc.


Monique Ravensberg: Is het niet slim als we ons even aan elkaar voorstellen? Dat gebeurde alsnog. Monique kom je - in het kader van voorstellen - al eerder tegen in ons blog, zoals bij de Geluksroute.

Ik ben Meriem Laamari en actief bezig met het opzetten van de Banier Bewoners Commissie. Lees daarover later meer.


Als Karin vraagt: Wie vindt dat De Nieuwe Banier door moet gaan met zelfbeheer? doet bijna iedereen een stap naar voren.


Wat willen jullie bespreken?

Ik ben Ellen Scholl, bestuurslid van de Nieuwe Banier. Ik vind dat De Nieuwe Banier 'couleur locale' moet blijven, dus door, voor en met bewoners. 


Cok: Dat het over een jaar dé plek is om te zijn.


Onno Makor schrijft onderwerpen op flap-overs. Er worden geen notulen gemaakt van deze bijeenkomst.

Medewerkster van Flexus Jeugdplein, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Rotterdam: Dat we ons welkom voelen.

Bestuurslid van De Nieuwe Banier Ariane Lelieveld (lees meer over haar in ons bericht van de Geluksroute) luistert vooralsnog naar wat de deelnemers willen bespreken.


Talloos zijn de onderwerpen waarover deelnemers willen spreken. Van hoe gaan we met elkaar om, hoe zien we De Nieuwe Banier over een jaar tot hoe betrekken we meer vrijwillgers.

Bij alle voorstellen wordt gevraagd hoeveel mensen deze belangrijk vinden. Als toppers: De Nieuwe Banier wordt een huis van ons, laagdrempelig, voor iedereen en De Nieuwe Banier als plek voor kansen, een proeftuin.

Nog meer onderwerpen? Klik op de foto zodat je de geschreven tekst op de flap-over beter kunt lezen.

Vervolgens werd het woord gegeven aan de nieuwe Banier Bewoners Commissie (BBC). Zij stellen zich voor: van links naar rechts Najim Afkir, Nazha Chafia en Meriem Laamari, alle drie bewoners uit de Agniesebuurt.

Nazha: De Nieuwe Banier moet een weerspiegeling van de wijk zijn. We moeten voor en met de mensen uit de buurt samenwerken. Als we dat niet doen heeft De Nieuwe Banier weinig reden van bestaan. Daarom hebben wij voorgesteld om de Banier Bewoners Commissie op te richten, om het het bestuur te adviseren, zodat we naast elkaar kunnen gaan werken. We willen ook medezeggenschap hebben. 


Meriem: Wij kunnen sleutelfiguren zijn tussen bewoners en De Nieuwe Banier. We moeten met de programmering beter gaan aansluiten bij de wensen van de buurtbewoners. Ook om de begeleiding van vrijwilligers te verbeteren. 


Najim: We willen ook dat er meer aandacht is voor loopbaanbegeleiding voor jongeren.


Theo neemt namens de gebiedscommissie de plannen van de Banier Bewoners Commissie in ontvangst.

Pauze.

Henk in gesprek met Pinar Coşkun. Henk is één van de vaste bezoekers van De Nieuwe Banier. Pinar komt nog terug in dit bericht.


Na de pauze roept Onno iedereen op om op geeltjes haar of zijn ideeën en plannen te schrijven. Als we De Nieuwe Banier zien als proeftuin, wat zijn dan jullie associaties? Binnen korte tijd zijn tientallen geeltjes volgeschreven. Animo voor plannen en activiteiten voor De Nieuwe Banier zijn er genoeg onder de aanwezigen.Even meelezen.

Veel teveel onderwerpen voor een middag.... Vervolgens worden de deelnemers in drie werkgroepen verdeeld.

Pinar Coşkun, drijvende kracht van de Kookstudio KookMetMijMee in de Agniesestraat, spitst het onderwerp van de werkgroep 'scholing en educatie' toe op gezonde voeding.

In de presentatie - die iedere werkgroep later gaf - vertelt Pinar: Wij hebben gesproken over bewustwording van gezond voedsel en het beperken van dierlijk voedsel op een praktische manier. Wij stellen voor dat we samen met jongeren en scholen één maal in de maand een vega maaltijd organiseren. 'Lokaal' wil een debat organiseren, evenals 'Tegenlicht' over de toekomst van ons voedsel. Dit project hoeft niet meer dan € 500 per maand te kosten.


Voor wie dat niet weet: regelmatig worden door de VPRO in De Nieuwe Banier bijeenkomsten gehouden onder de naam Tegenlicht Meet Ups, waarin maatschappelijke thema's worden gepresenteerd en bediscussieerd. Linksboven Nynke Schaaf, redactielid van Tegenlicht Meet Ups.

Het thema 'verbinden' wordt breeduit besproken in een andere werkgroep: verbinden tussen overheid en ondernemers, ouderen en jongeren.

Nynke en Meriem presenteren de uitkomsten van hun werkgroep 'verbinden':
We willen verbindingen stimuleren tussen mensen in de wijk. We hebben toen gekozen voor ouderen en jongeren en als volgt uitgewerkt. Ouderen hebben in hun leven veel foto's en films gemaakt en verzameld. Nu willen wij jongeren inzetten om bij ouderen de kast op te ruimen en foto's en films te verzamelen en ze daarvan digitale documenten te laten maken en ook presentaties te laten organiseren. 

De werkgroep 'jonge Ondernemers en innovatie' is wel heel erg actief met ideeën uitwisselen en op papier zetten. Niet zo vreemd, aangezien aan deze werkgroep mensen deelnemen die zich al tijden actief inzetten voor stimulering van ondernemerschap en fondsenwerving voor De Nieuwe Banier.

Je kunt opnieuw even meelezen.

Er ontstaan stevige discussies over de verschillend plannen o.a. door Henk en Ilja de Rijk  (fondsenwerver voor DNB, linksonder op de foto boven).

Tony de Bree geeft de presentatie van 'jong ondernemerschap en innovatie':
Doel is een talentpool in de wijk te organiseren, gebundeld in een platform in De Nieuwe Banier, waardoor verschillende organisaties elkaar kunnen vinden en van nut kunnen zijn voor elkaar.
Kennis delen en ervaring delen en samen ondernemen. 

Tony de Bree is oud-bankier, auteur van 'Geld verdienen met jezelf' en lid van de werkgroep Zelfverdiener van De Nieuwe Banier.


Belangrijkste acties zijn: mensen bij elkaar brengen en de talenten in de hele buurt inventariseren en wat er allemaal aan bedrijven, financiering, zzp'ers, starters in de buurt aanwezig is. Dat is de eerste stap om te komen tot een platform van De Nieuwe Banier voor en met zelfverdieners. 
Het ZZP-CAFÉ De Nieuwe Banier is daarin een eerste stap.

Onno is onder de indruk dat er in een uurtje tijd met zoveel creativiteit en daadkracht concrete plannen en ideeën naar voren zijn gekomen. Je ziet hoe je met deze werkwijze heel snel ideeën kunt ontwikkelen met elkaar. Deze werkwijze kunnen  jullie ook vanuit de op te richten Banier Bewoners Commissie met buurtbewoners organiseren.

Nog eens onder de aandacht gebracht: op 20 mei zal het voortbestaan van de Nieuwe Banier behandeld worden in de raadscommissie van de gemeente.

Theo Coşkun maakt duidelijk dat de gebiedscommissie zich hard wil maken voor het voortbestaan van het zelfbeheer van De Nieuwe Banier.

Theo: Je moet eenheid uitstralen als jullie je plannen presenteren.  Karin vult aan: Zorg er ook voor dat jullie plannen breed gedragen worden, dus door de vrijwilligers uit de buurt.

Thomas Roskam geeft nog enige suggesties mee om goed beslagen ten ijs te komen op 20 mei. Wees duidelijk waar jullie op aan willen sturen voor het komende jaar. Wij komen maandelijks langs om de voortgang met jullie te bespreken

In haar visiestuk zegt het bestuur van De Nieuwe Banier: Met de status Couleur Locale behouden we onze zelfstandigheid die er nu al is. Bij zelfbeheer blijft in wezen de situatie gelijk aan hoe deze nu al is ingericht en waarbij we door kunnen groeien naar een verzelfstandiging.

Op deze dag van Agniese heeft het zeker niet ontbroken aan ambities, ideeën en daadkracht!

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen van De Nieuwe Banier, dan kun je je via nieuwsbrief@denieuwebanier.nl aanmelden voor de nieuwsbrief.


Foto's: Johannes Odé
Tekst: Johannes Odé en Mick Otten

8 mei 2015

Liskids zorgen voor geslaagde Koningsdag


Wat je geluk noemt: is de weersvoorspelling tot kort voor Koningsdag zwaar in mineur, heb je die dag toch heerlijk weer! Vorige week maandag vierden een paar duizend mensen Koningsdag in het Liskwartier, waar door de Liskids weer een leuk festival was georganiseerd voor heel Rotterdam.
Afgezien van het inrichten van marktkramen en vrijmarktplaatsen, begonnen de activiteiten om half elf met 'Pimp-je-fiets' bij de Bergsingelkerk.

Met veel plezier versierden de kinderen, vaak met hulp van de ouders (die het net zo leuk leken te vinden), hun fiets.


En versierden zichzelf. Het moet tenslotte een koninklijke fietsparade worden, dus een kroon op je hoofd hoort erbij.

Voor versieringsmateriaal kon je terecht bij Maartje, één van de vaste vrijwilligers van de Liskids.

Liskids bestaat sinds 2008. Het idee is ontstaan doordat er met name voor de wat kleinere kinderen in de wijk  niet veel te doen was. Een aantal moeders stak de koppen bij elkaar en stroopten de mouwen op. Het resultaat was een fantastische lichtjestocht door de buurt. ... Sindsdien luistert de Liskids een aantal maal per jaar het Liskwartier op met kindvriendelijke evenementen voor de wijk.

Het team van initiatiefnemers is ondanks een harde kern van Lismama’s ieder jaar aan verandering onderhevig. De laatste jaren hebben zich zelfs ook Lispapa’s bij de organisatie gevoegd.

Vond je het niet leuk? Nee, ze hield niet zo van gefotografeerd te worden. Lastig in deze tijd.


Omdat de fietsparade pas een uur later van start zou gaan, zijn we naar de vrijmarkt gegaan op de Berkelselaan, Bieslandstraat en het Lisplein. Soms leek het er op dat mensen hun halve hebben en houden aan de straat zetten. Ruimt vast lekker op.


Sneu hoor, nu al verlaten. Misschien ooit een favoriete knuffel geweest.


Het zag er kleurig en feestelijk uit op het Lisplein.


Verkocht. Het merendeel verwisselt van eigenaar voor weggeefprijzen.

Wanneer spreek je nou van heling?


Van alles en nog wat te koop.

Terug bij de Bergsingelkerk gaat de koninklijke fietsparade van start.

Luxe: met een ijsje in de hand vervoerd worden. En figureer je ook nog eens als boegbeeld van de parade.

De verkeerde kant uit? Nee, we maken een kleine omweg door Bergpolder.

Om onder de Hofbogen weer het Liskwartier in te rijden.

Ziet er stoer uit. Over een jaar of wat op een motorfiets? Hij lijkt er al helemaal klaar voor.

Het was de bedoeling om de fietsparade tot aan het 'muziekplein' door te laten rijden, maar het was al zo druk dat de parade een meter of 50 daarvoor strandde.

Maar daar stond wel de koninklijke familie te wachten, die ook werden opgehouden.

Op het muziekplein verzamelden al aardig wat kinderen en volwassenen. Die leken uit te kijken naar de koning, Maxima en kinderen maar het was een ander kindje dat de show stal.

Als in een mantra zei het kindje steeds mama, mama, mama door de microfoon. Al jong haar eerste 'one minute of fame'.

Maar daar kwam dan toch de koninklijke familie op de tribune.

Presentator Jeroen Kunstman (vader van twee Liskids en vanaf het begin betrokken bij de Liskids), heette de koninklijke familie en alle bezoekers van harte welkom.

Veel oranje op straat.

Maxima kon het niet laten om een selfie te maken.

De selfie van Facebook geplukt. © Maxima (alias Jill Bleiksloot).

Zij een selfie, wij een foto.

En dan, koninklijke hoogheid, mag u nu het lint doorknippen om de festiviteiten te openen. 

Man, wat saai. Dat doe ik al dagelijks en daar heb ik op mijn verjaardag echt geen zin in. Het jasje maakte plaats voor een t-shirt. Ik ben DJ Willy en dus open ik vandaag met muziek, met de kinderdisco!

En daar hadden de kinderen duidelijk wel oren naar.

Koning Willem-Alexander alias DJ Willy alias Henrik-Willem Hofs achter de draaitafel.

Disco: de kleintjes konden dansen op de tribune.Ook dichter Jan de Bas, die we al kenden van het Langste Podium, gaf acte de présence. Inclusief de dichtbundels die hij in de verkoop heeft.


Haar handen vol. En een tom pouce is al zo lastig eten.

Suikerspin. Altijd lekker.


Deze stille genieter had zijn lekkers net op.

Het schminken van kinderen is niet meer weg te denken bij zo'n festiviteit.

Het levert vaak bijzondere creaties op.


De kinderen verkochten voor twee euro dromenvangers.

Een koopje als het nare dromen verdrijft.

Na de disco was er tijd voor de leuke, afwisselende muziek van de Ukuladies. Ook geen onbekenden voor de volgers van dit blog.

Veel belangstelling en genieten.

De kleintjes keken een beetje verbijsterd.


Schoenenparade.

Ook noorderling, zangeres en actrice Loes Vos (met klein hoedje), die gastvrouw was bij Duizel in het Park, kwam een kijkje nemen.

Vrijmarkt in de Bieslandstraat, die er door de volop bloeiende prunussen al zo vrolijk bij stond.

Zo kun je het ook uitstallen. Vooraf door de wasstraat gehaald?

Vind je dit leuk? De keus is enorm op de vrijmarkt.

Ook in de Bieslandstraat: voor de kinderen was op het schoolplein van de Juliana van Stolbergschool een groot springkussen geplaatst. Doet het altijd goed bij kinderen!

Hij legde de racebaan uit. Zou die van hem zijn geweest en kon hij er nu pas afscheid van nemen?

Nee hoor, hij is echt niet te koop!

Op de Berkelselaan was veel te doen voor kinderen. Zoals een brief schrijven bij Studio de Bakkerij voor ‘Brieven uit de oorlog’.

Initiatiefnemer Maarten Bakker legt Johannes uit wat Brieven uit de Oorlog is. In de jeugdvoorstelling ‘Brieven uit de Oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, verlangen, angst en de vrijheid van de taal!


Zolang er mensen zijn, is er altijd oorlog geweest. Mensen maken ruzie om land, macht en geld. Kinderen worden meegesleurd in de waan van de volwassenen. Veel kinderen grijpen naar de pen als ze niets meer mogen zeggen. Ze schrijven over alledaagse dingen, over verlangens en over hoop. De hoop op rust, vrede en het einde van de oorlog.

Veel van deze geschreven teksten worden teruggevonden als dagboekbrieven. Anne Frank is de bekendste dagboekschrijfster. Maar er zijn er veel meer dagboekbrieven zowel van  vroeger als van nu. Kinderen uit Gaza, jongeren uit Syrië die op dit moment leven in een oorlog. Al deze kinderen laten met hun brieven zien dat taal een krachtig overlevingswapen is.


Rechts de brievenbus-tas om je geschreven brief in te deponeren. Je kunt nog kaarten krijgen voor de jeugdvoorstelling (10+) op 20 mei.

Ook toepasselijk: gouden koetsjes knutselen met de Speelfabriek.

Lekker knutselen met ma.

En met professionele assistentie.

Wel met goud maar een koets?

Maar deze 'raketauto' is natuurlijk wel veel spannender.

Sommige kinderen hoeven niet te worden vermaakt. Die zorgen daar zelf voor. Prachtig hoe zij volop geconcentreerd optrad.


Er waren wel meer van dat soort onverstoorbare types te vinden. Laat mij gewoon lekker lezen!

Op de Berkelselaan waren tafels geplaatst om wat te eten en te drinken. 

En natuurlijk kraampjes waar je dat kon kopen. Oesters en sterke(re) drank.

Een kaasplankje.

En een lekkere bak koffie bij Ketelbinkie.

Eten uit het vuistje.

Speciale olijfolie om thuis mee te koken.


Uitgegeten? Dan lopen we weer verder.

Om haar nekt hangt een oproep: Bedankt voor uw donatie! Met de aankoop van deze spelkaart helpt u onze activiteiten realiseren. Liskids is een organisatie die geheel steunt op vrijwilligers. Kinderen konden aan de activiteiten meedoen door zo'n spelkaart te kopen voor € 5. Naast de vele vrijwilligers en een kleine bijdrage heb je natuurlijk ook nog sponsors nodig. Een opsomming daarvan vind je hier.

Met de kaarten in haar handen deed ze een goocheltruc: ze liet een kaart kiezen, die we terug moesten steken tussen de kaarten en na schudden trok ze - jawel - de juiste kaart!

Naast de al getoonde activiteiten was er nog meer voor kinderen te doen, zoals waterballen op de Lisvijver. Razend populair, want er stond ook vandaag weer een lange rij liefhebbers.Of met waterfietsjes de Lisvijver op. Hier wordt een waterfiets gered, want een kind was vlak daarvoor iets te enthousiast geweest en was overboord gegaan.

En er was veel voor kinderen te doen, zoals 'Oud-Hollandsche' spelletjes bij Scouting Rotterdam Brownseagroep ’66.

Lekker springen op een skippy bal.

Sjoelen.

Tja, hoe noem je dit?


En lekker dansen op de muziek. De meisjes kopieerden de danspassen die ze op het beeldscherm zagen op hits, zoals die van Britney Spears.

Rond een uur of twee traden de mannen van WLDRF op.

WLDRF is een ronkende, vierkoppige loopcore improv machine. Niets ligt vast, alles kan kapot, het is dansbaar, noisy, electro, vintage synth, loops en gitaar.


Hé tijger! Ze moest eens weten hoe toepasselijk haar outfit was.De hair wraps lijken gezien de gezichtsuitdrukking niet zo'n groot succes.


Michel Uiterwijk betuigt weer zijn liefde voor Rotterdam.


Nog even wat drinken bij Café DOEN.

Het terras zat helemaal vol.


Nog trek? Lekkere hapjes te koop bij de marktkraam van Lof der Zoetheid.

Met toepasselijk koninklijke, historische versiering.

Zeer sympathiek: zij is Maja, lid van de Rangerclub van het Wereld Natuur Fonds en ze zamelt geld in voor de bescherming van orang-oetans. Bijdragen kun je ook nu nog!

Eens wat anders dan al het tweede- of meerderhands dat te koop werd aangeboden.

Kunstkaarten van WUUDY. Mooi grafisch werk van noorderling Helen Webster.

Zonder daar nou iets van te vinden: het viel ons op hoe weinig allochtonen deelnamen aan het festival. Het lijkt ons toch een festival voor iedereen?! Gelukkig, net voor we stopten met fotograferen, kwamen we nog een stel tegen dat meedeed aan de vrijmarkt.


Nog even wat groens meenemen voor thuis.Mooie vrijmarkt leus: keep calm and buy everything! We denken dat de vuilophaaldienst wel een aardige klus heeft gehad na afloop...

Het was een gezellig en uitstekend georganiseerd festival. Complimenten aan alle vrijwilligers. Volgend jaar weer!


Foto's: Johannes Odé en Mick Otten
Tekst: Mick Otten