20 februari 2015

Noord aan het woord - in gesprek met jongeren in het Oude Noorden


Jongeren uit het Oude Noorden spraken zich op 7 januari openhartig uit over school, vrije tijd en thuis tijdens de bijeenkomst 'Noord aan het woord' in het Klooster.

Het was de avond na de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo. De organisatoren van het debat aarzelden even of het debat moest doorgaan. Maar - besloten ze - juist nu is het belangrijk om uit te wisselen met jongeren uit het Oude Noorden over wat samenleven voor hen betekent.

Nee, in de gesprekken is niet over Charlie Hebdo gerept, maar wel over de directe ervaringswereld en leefomgeving van de aanwezige jongeren uit het Oude Noorden, waarvan de meesten moslim zijn. Een aantal uitspraken die over tafel gingen zetten we in cursief.

'Noord aan het woord' werd georganiseerd door gebiedsmanager Han van Dam (op de foto staand voor de tafels), gebiedsnetwerkers Haika Nanninga en Annemiek van Ravens en Cultuurscout Sanne Lansdaal. Ook namen leden van de Gebiedscommissie Noord deel aan de gesprekken.

Het ambitieuze en druk bezochte jongerendebat werd geleid door Richard Scalzo, hoofd Jeugd bij de gemeente. Een oude bekende voor Noord, want Richard was eerder portefeuillehouder in de voormalige deelgemeente Noord.

Elk thema werd ingezet met een sketch door het talentrijke theaterteam van het Rottekwartier, dat we eind vorig jaar al zagen in een indrukwekkend theateroptreden in de Nieuwe Banier over dilemma's van jongeren.

SCHOOL

De sketch ging over te laat komen en discipline op school.

Ja, het is soms wel moeilijk om te doen wat er van je gevraagd wordt! Je moet zo veel. En het is vaak zo serieus in de klas. Er mag best wel eens wat met meer gelachen worden. Natuurlijk wordt er wel eens gepest, maar dat lossen we meestal op met de klas.

We willen buiten schooltijd ook op computers kunnen werken. Toen de bieb er nog was konden we daar terecht.


Welke school je kiest na de basisschool is voor veel kinderen lastig. Onze ouders weten vaak niet wat een goede school is voor ons.  

Ieder jaar organiseert Woonstad Rotterdam een markt in Noord voor groep 8 leerlingen, waar bijna alle scholen van voorgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd. 

Voor oudere jongeren speelt vooral de moeite om een passende beroepsopleiding te vinden. Het is moeilijk om stageplaatsen te krijgen. We zouden meer bezoeken aan bedrijven moeten brengen.  


Wie moet je helpen met huiswerken? Ouders zijn vaak niet in staat om kinderen te helpen. Het zou fijn zijn als ze op school of in het buurthuis begeleiding kunnen geven bij huiswerk.

VRIJETIJDSBESTEDING

Het tweede thema wordt ingeleid met een sketch over vrijetijdsbesteding.

Kinderen spelen veel voetbal in hun vrije tijd. De pleinactiviteiten worden zeer gewaardeerd, maar er mag best wel meer georganiseerd worden in de vorm van kleinschalige sportactiviteiten of uitstapjes.


Mogen wij zelf leuke feestjes en sportactiviteiten organiseren?


Zeker onder ouder jongeren hebben 'snel' geld en drugs aantrekkingskracht. Verschillende jongens klagen over het feit dat ze buiten nog wel eens worden weggestuurd door politie. Opvallend is dat de jongeren vaak een bijbaantje hebben; ze staan op de markt of zitten achter de kassa in de supermarkt.


De jongeren waarderen de buurthuis-activiteiten als een springplank naar een betere toekomst. Er is veel waardering voor het Jongerenwerk van het Buurtwerk. Buurthuizen moeten vaker open zijn, vinden ze: ook in het weekend en tijdens vakanties.

Wil van Vugt, zeer actief bewoner in het Rottekwartier (op de foto naast Richard), weet als geen ander hoe belangrijk het is om jongeren bij buurtactiviteiten in te schakelen. Niet alleen voor buurtfeesten maar ook voor mantelzorg.


De meiden zitten vaker binnen. Als ze uitgaan is het om te winkelen en met elkaar te chillen. Laat komen ze niet op straat; ze worden te veel lastig gevallen. Bioscoopbezoek en lezen zijn bij hen ook populair. Toch zijn ze bij pleinactiviteiten steeds vaker aanwezig.

THUIS


Het onderwerp homofilie wordt niet geschuwd in de discussie. In de sketch wordt de zoon er door zijn ouders op betrapt dat hij een amoureus telefoongesprek heeft met Daniel. Heeft hun zoon een relatie met een jongen...?

Het onderwerp van het derde thema gaat waarover je wel of niet thuis praat. Sanne Lansdaal (rechts op de foto) weet met haar open vragen jongens op hun gemak te stellen om te spreken over gevoelige onderwerpen. Thuis praten over homofilie blijkt echt 'not done'. De jongens aan tafel zeggen er ook niet aan te moeten denken dat ze een relatie zouden krijgen met een jongen. Als moslim is dat taboe, zeggen ze. Maar als een ander dat wel wil, dan is dat zijn zaak, vinden enkelen.

Gemakkelijker praten ze over verliefd worden op meisjes. Je moet je hart volgen in de liefde. Maar als je met haar wilt trouwen moet ze wel moslim zijn. De anderen knikken instemmend met een lach op het gezicht. Zouden ze er anders over gaan denken als ze ouder zijn?

Thuis kunnen we niet overal over praten. Dat doen we wel met elkaar en met jongerenwerkers. Ze helpen ons met allerlei problemen en helpen met organiseren van leuke activiteiten. Daarom is het fijn als ze blijven.

Was het moeilijk om met de mensen van de gemeente hier aan tafel te praten? Nee hoor, waarom? Jullie mogen alles vragen. Wel speciaal dat jullie naar ons willen luisteren. Maar we hopen dat wij er ook wijzer van worden.

De ideeën zijn opgeschreven en meegenomen door de ambtenaren en de leden van de Gebiedscommissie. De jongeren zijn benieuwd wat er met hun ideeën wordt gedaan! En wij ook.


Foto's en tekst: Johannes Odé
Met dank aan Ed de Meijer voor een deel van de tekst.

8 februari 2015

Buitenmuseum Bergpolder: informatieve wandelroute door de wijk is vernieuwd


Het was je misschien niet opgevallen, maar als je reizend door Bergpolder goed hebt opgelet, moet je gezien hebben dat er opeens rode metalen frames staan. En als je de moeite nam om beter te kijken, zag je dat ze voorzien waren van informatieborden: het is het Historisch Buitenmuseum Bergpolder.

Ze zijn niet helemaal nieuw, want het is versie 2. Versie 1 ontstond in 1996. Een aantal bewoners van Bergpolder vond het toen tijd om via een wandelroute te laten zien hoe rijk aan geschiedenis en monumenten deze wijk van Rotterdam is.


Versie 1 in onopvallend grijs. De borden en frames werden er in de loop der jaren niet knapper op en het werd tijd voor een opknapbeurt.

Graffiti is de informatieborden al die jaren bespaard gebleven. Houden zo!


Nummer 1 van de 10 nieuwe borden gaat over het Stadhoudersplein en is dus min of meer het startpunt van de wandelroute.

Opnieuw nam een aantal bewoners van Bergpolder het initiatief om er wat aan te doen. De frames kregen een nieuwe kleur, waardoor je ze niet zo snel over het hoofd ziet en er zijn er twee verplaatst. En natuurlijk zijn ook de informatieborden zelf grondig vernieuwd. De tekst is gemoderniseerd, er zijn soms nieuwe foto's op gekomen en ze zijn kleurrijker geworden.

Op 30 november is het nieuwe Historisch Buitenmuseum Bergpolder feestelijk geopend op het Stadhoudersplein.


We werden door Frank, één van de initiatiefnemers, welkom geheten.

In de wijkkrant vertelde Frank: Ik had wel eens twee of drie van die borden gelezen en die verhalen spraken me zeer aan. Na een oproep in deze wijkkrant zijn we met vijf wijkbewoners aan de slag gegaan. Het Buitenmuseum van ´96 was de basis voor het nieuwe museum. Dat betekende bijvoorbeeld dat we alle oude foto´s weer boven water moesten halen, bij het Stadsarchief en bij particulieren. Ook wilden we de teksten op de borden iets eigentijdser laten zijn en de vormgeving moderniseren. Het Historisch Buitenmuseum Bergpolder bestaat uit 10 borden die verspreid in de wijk staan. 

Frank heeft net verteld dat hier op het Stadhoudersplein een galgenveld was. Is de man rechts zich daarvan een voorstelling aan het maken, inclusief bungelende mensen? Het was ongeveer de meest druilerige en sombere middag van 2014, dus dat versterkte het beeld wel!


Er staan ook bijzondere architectonische gebouwen in de wijk zoals de beroemde Bergpolderflat van architect Van Tijen…. Deze zijde van de flat zie je hieronder terug op de foto op het informatiebord.

 


De flat is - inmiddels ook al lang geleden - gemoderniseerd door eigenaar Vestia. Het schijnt dat binnen niet veel originele details meer te vinden zijn. Eigenlijk had één woning, als museumwoning, in originele staat moeten blijven. Aan de andere kant: hij staat er gelukkig nog.


Uit de wijkkrant: Als je alle 10 borden leest, zie je hoe veelzijdig de geschiedenis van Bergpolder is. De wijk is vernoemd naar de polder Bergpolder. Die strekte zich uit ten noorden van de Bergweg via de Straatweg, helemaal tot de Kleiweg. Veel meer dan weilanden, sloten en een paar boerderijen waren er niet!


Tot 1903 behoorde de Bergpolder zelfs nog helemaal niet tot de gemeente Rotterdam, maar tot de toenmalige gemeente Hillegersberg. Voor f 100.000,- heeft Rotterdam een groot deel van de Bergpolder toen van Hillegersberg gekocht. In de jaren '30 van de vorige eeuw zijn pas grote delen bebouwd; toen ontstond de huidige wijk Bergpolder.

Een ander bord van de route: Noorderhavenkade / Abraham Kuyperlaan. Leuk dat Droste-effect.

Het bord met uitzicht over het Insulindeplein.

En opnieuw zo'n fijn Droste-effect: linksonder zie je het PTT-gebouw, midden boven hetzelfde gebouw dat nu nog steeds in gebruik is door KPN en waarin het Houwelingen Telecom Museum is gevestigd.


De originele, prachtige toegang tot het museum.

In de wijkkrant memoreert Frank: Ook het verhaal dat de VEKA chocoladefabriek tot 1937 in de Insulindestraat heeft gestaan, was nieuw voor mij. De reclametekst aan de zijkant van het pand (draai je  bij het bord 180º om) was mij ook nog niet eerder opgevallen. De eigenaar van het pand mag wel wat doen aan de dakgoot!

Voor de onthulling had het organisatiecomité Annie Dansen uitgenodigd. Zij is één van de oorspronkelijke bewoners van de wijk en is er in 1934 komen wonen.

Zij is 89 jaar (ziet ze er niet patent uit voor haar leeftijd!) en kan zich nog veel uit die tijd herinneren. Frank: Vindt u het nog net zo leuk wonen in Bergpolder als toen? Annie: Nee. Waarom deed ze niet verder niet echt uit de doeken.

En dan de onthulling.

Als ik me niet vergis, kon zij zich nog herinneren dat de brug waarnaar zij wijst, werd gebouwd (en inmiddels al lang geleden is gesloopt).


...en natuurlijk de Hofpleinlijn, het eerste bouwwerk in Nederland van gewapend beton. Het leuke is dat als je op zoek gaat naar de bekende foto´s en verhalen van het Buitenmuseum uit ’96, je ook weer nieuwe, voor mij nog onbekende verhalen uit de geschiedenis van Bergpolder ontdekt.

Mei 2010: je kon nog over de Hofpleinlijn reizen.

In november 2010 lag het dak er verlaten bij en kreeg de natuur steeds meer grip tussen al de stenen en het beton. Lees meer over de Hofbogen in ons bericht van 18 januari over de restauratie van Station Hofplein.

Ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling! Misschien de frames voorzien met 'svp geen fiets tegenaan plaatsen'. En anders regelmatig met de betonschaar langs, want één van de frames was al duidelijk beschadigd door een fietsvandaal.

Op dit bord van de Kerdijkstraat / Treubstraat kun je lezen over de V1 die hier in 1945 insloeg. Over die V1 en andere oorlogsgeschiedenis kun je meer terugvinden in ons bericht van de 4 mei herdenking van 2014.

Hester van Vugt, zelf ook één van de initiatiefnemers en net als Frank bestuurslid van de Bewonersorganisatie Bergpolder, bedankte iedereen die op de één of andere wijze aan de vernieuwing van het Buitenmuseum had bijgedragen. Zoals Tom en Ariëtte Bos die na plaatsing de frames hebben schoongemaakt en geverfd.

Hester is net als Frank actief bezig geweest met foto’s zoeken, navraag doen bij mensen en in archieven en op websites speurwerk doen. Frank heeft daarnaast veel bemoeienis gehad met de mensen van Gemeentewerken voor de definitieve plaatsing.


Een bloemetje voor Annie.

Bloemen voor Guy Ouwens. Hij heeft de teksten bewerkt, foto’s gezocht bij particulieren en het Stadsarchief en meegedacht.

En dank aan Ab Bol van Lumen Rotterdam. Hij heeft de de borden ontworpen en ook meegezocht naar foto’s, mensen en het Stadsarchief benaderd.


Ook oud-deelgemeentevoorzitter Theo Eikenbroek is bij het werk betrokken geweest. Hij gaat rondleidingen langs de borden verzorgen. Hij zou dat ook na de onthulling doen, maar konden we het bij de onthulling nog net droog houden, daarna begon het en bleef het regenen (en het was zoals al gezegd al akelig weer). 

Hier nog even de initiatiefnemers bij elkaar, trots voor hun Buitenmuseum. Hester: We hebben het echt als een team gedaan. Complimenten voor het resultaat!


Informatiebord nummer 10 over het Van Maanenbad is het eindpunt van de wandelroute.


Foto vanaf het dak met uitzicht op het binnen- en buitenbad en de omgeving (augustus 2007).

Het Van Maanenbad is uniek: tussen appartementenblokken ligt het zwembad verscholen met zowel een binnen- als (helemaal bijzonder) een buitenbad.


Het zwembad in 2007: ook al een historisch plaatje, omdat het zwembad op dit moment zeer grondig gerestaureerd/gerenoveerd wordt. Officieel heet het 'Sportfondsenbad' maar onder die naam zijn er meer in Rotterdam.
Zo ziet het zwembad er nu uit. Terug naar de oorsprong is de bedoeling. Ik vind de 'oude' buitenkant er nu al prachtig uitzien.


Naar ik vernam wordt het over twee maanden opgeleverd.


Hoewel het een historisch Buitenmuseum is, heb ik destijds nog een lans gebroken om ook wat te laten zien van Bergpolder nu en de (verwachte) toekomst. Over bijvoorbeeld de herinrichting van Bergpolder Zuid.

© Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs

Met nieuwbouw ter vervanging van de 'PWS-blokken'.


De huidige PWS-blokken: beschermd stadsgezicht.


En het protest van de bewoners daartegen. Goed voor informatiebord nummer 11 of voor versie 3 in 2030…
Bij versie 3 komt er vast ook wel een digitale route, want er is natuurlijk nog veel meer te tonen en te vertellen over de wijk. Bijvoorbeeld een film met een interview met Annie Dansen, nu het nog kan.

Tot die tijd kun je voor de recente geschiedenis van Bergpolder natuurlijk terecht in dit blog, in weblog Bergpolder-Krachtwijk en bij Cineac Noord.


We zijn er nog niet: binnenkort komt er nog een boekje uit met meer informatie over de geschiedenis van Bergpolder. Daarover - net als over de rondleidingen - zal in de wijkkrant of op de website Berpolder-Liskwartier nog bericht komen.

Frank: Van veel buren heb ik gehoord dat ze de wandelroute van het voormalige Buitenmuseum gelopen hebben. Nu kunnen ze een volledig vernieuwde wandelroute lopen. De borden hebben een veel uitgebreidere tekst, veel nieuwe foto’s en een nieuwe vormgeving gekregen. Het is echt een nieuw museum geworden. De bewoners van Blijdorp zeggen binnenkort: 'Ik woon in Blijdorp, bij Bergpolder'. 
Ik help het hem hopen, maar het is ook niet belangrijk: door het Buitenmuseum kun je op een leuke en informatieve manier wat van en over de wijk zien, lezen en leren. En ben je er ook nog even lekker uit!


Foto's: Mick Otten (m.u.v. de historische en artist impression)
Tekst: Mick Otten (tekst in cursief voornamelijk - met dank - uit de wijkkrant Liskwartier & Bergpolder december 2014)