13 april 2014

Gebiedscommissie van start: de installatie en 1e vergadering

Afgelopen maandag werden de (leden van de) gebiedscommissies geïnstalleerd op het stadhuis. De start van een nieuw democratisch fenomeen, want dat is - hoe je er ook naar kijkt - een feit.

Alle gekozen leden van de gebiedscommissies van de stad werden op hetzelfde moment geïnstalleerd. Dus dan wordt ook voor koffie en taart gezorgd in het imposante stadhuis.
In onze berichten van 17 februari en 25 februari heb je al met een aantal leden - toen nog kandidaten -van de gebiedscommissie kennis kunnen maken. Maar we stellen de Noorderlingen nog even opnieuw voor in volgorde van 'opkomst'. Van links naar rechts: Marianne de Bever-van Eck van de VVD, Nikkel Reinhoud (de gebiedsdirecteur Noord waarover later meer), Ina Chabot en Martijn van der Valk van de PvdA. Hier in gesprek over wie waar zit in de burgerzaal; de zaal waar de installatie zou gaan plaatsvinden.

Nog even een overzicht van het aantal stemmen en zetels van de partijen in Noord (met dank aan de Noorderzon.online).

  Opkomstcijfer: 44,9 %

 Partij

  %

Zetels

Stemmen

 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 12% 2 2.189
 Leefbaar Rotterdam 16% 3 2.901
 VVD 7% 1 1.242
 Democraten 66 (D66) 20% 3 3.491
 GROENLINKS 13% 2 2.308
 CDA 5% 1 929
 SP (Socialistische Partij) 12% 2 2.164
 Nida Rotterdam 8% 1 1.471
 De Kracht van NOORD 3% 0 614
 NUT VOOR NOORD 3% 0 483

 Totaal

 100%

 15

 17.792


Menno Heetveld van D66 in gesprek met Bart Joost van Rij (op de rug gezien) van Leefbaar Rotterdam. Achter het tafeltje staat Matthijs Sandmann van Leefbaar Rotterdam.


Elske Schreuder van D66 weet nog niet wat ze van deze fotojournalist moet vinden. 

Erg moeilijk is de tekst van de belofte of de eed niet. Maar op het moment suprême waren er toch gebiedscommissieleden - gelukkig niet van Noord - die de tekst verhaspelden. We hebben eigenlijk niet opgelet of Menno nu de belofte of de eed heeft uitgesproken.

Direct achter de gebiedscommissie van Crooswijk zat het smaldeel van Noord. Alleen ontbraken Sam Vooren van GroenLinks (ziek) en Emin Erdoğan van NIDA (niet duidelijk waarom hij afwezig was).

Tja, daar zit je toch maar als afvaardiging van de nieuwe democratie. In ieder geval met plezier! Met rode das Theo Coşkun van de SP.

Ook Cineac Noord deed verslag van de installatie. Rechts naast Theo Coşkun zit Liselotte de Haan van GroenLinks. 

Een zaal vol gebiedscommissieleden.

Zij vroeg de burgemeester naar binnen te komen.


Burgemeester Aboutaleb werd welkom geheten. Aboutaleb: We zijn hier in de burgerzaal, de mooiste van het stadhuis en voor de installatie van u de meest toepasselijke zaal. Een zaal van en voor de burger.

De gebiedscommissieleden in spé werden toegesproken: U vervult dadelijk een voorbeeldrol. Er wordt naar uw gedrag gekeken. U kunt niet meer op de stoep fietsen of door rood lopen. De eed of belofte die u gaat afleggen, is geen holle frase. Alle ogen zijn op u gericht: u bent het voorbeeld en zit in een glazen huis.

U bent onze ogen en oren in de wijk en u gaat maatwerk-adviezen geven. Maar u bent niet alleen een doorgeefluik van klachten. U gaat bewoners straks ook aanspreken op meedoen.
Met de voorzitter van de gebiedscommissie en vice-voorzitter bij zijn of haar afwezigheid, heb ik een speciale relatie. U bent mijn eerste aanspreekpunt en zonodig neemt u mijn ceremoniële taken waar. U krijgt ook mijn 06-nummer en mag me diep in de nacht wakker maken voor zaken in het kader van veiligheid en leefbaarheid. Ik reken op communicatie over en weer.
De gebiedscommissie gaat pas echt werken als we samenwerken: luisteren en steunen, weggeven, niet alleen claimen. 

De gebiedsdirecteur zie ik als een stadsmarinier. De man of vrouw waarmee ik in samenwerking met de voorzitter van de gebiedscommissie snel actie kan ondernemen. Met de gebiedsdirecteur heb ik het directe, meer dagelijkse contact.
Vanavond komen alle gebiedscommissies - een uitzondering daargelaten - bij elkaar in vergadering en gaan een voorzitter uit hun midden benoemen. 

Gaat u maar weer zitten. De burgemeester vertelde daarop hoe de installatie in zijn werk ging. Dat je gaat staan nadat je naam is genoemd. Welke tekst je moest zeggen met een keuze uit de eed of belofte, maar je mag er geen woord aan toevoegen of weglaten.

Dit gebaar maak je alleen als je de eed aflegt en zo doe je het dus: met twee vingers naast elkaar. Dus geen V-teken, zoals je kinderen en volwassenen op tv vaak ziet doen (waarom ze dat doen is ons eigenlijk een raadsel). De belofte doe je zonder dit gebaar. Dan weet je dat alvast als je ooit nog eens in de gebiedscommissie gekozen wordt.

De burgemeester riep de namen in volgorde van de zitplaatsen in de zaal uit. Alleen werden opeens mensen overgeslagen. Aboutaleb: 'Ah, het is dubbelzijdig geprint. De eerste keer dat ik dat hier meemaak.' Meteen een goede bezuiniging zouden we zeggen.

Theo en

Matthijs spreken de belofte uit.

Aboutaleb heeft wel gevoel voor humor. Toen hij de heer X afriep, stond mevrouw X op. 'Weet u zeker dat u een vrouw bent, want ik heb hier echt de heer op papier staan?' 'Ja hoor, dat ben ik echt.' 'Ik stel voor dat we straks even een check uitvoeren.'


En weer twee andere leden van de gebiedscommissie in beeld: rechts Hüsniye de Roock van de SP en naast haar staat Thomas Roskam van Leefbaar Rotterdam.

Voor Nelleke Weltevrede van het CDA was het stadhuis bepaald niet nieuw. Zij zat voorheen in de gemeenteraad. Ook zij leek het een bijzondere bijeenkomst te vinden.

Vergissing? Nou niet helemaal. De allochtone leden - of beter migranten - in de gebiedscommissie Delfshaven staan alvast prominent in beeld.

En zoek nu naar de migranten in de gebiedscommissie Noord. Toegegeven: Emin Erdoğan van Nida ontbreekt maar dan nog is het aantal migranten in verhouding wel erg laag.

De 1e vergadering van de gebiedscommissie

Zoals aangekondigd was diezelfde avond de eerste vergadering van de gebiedscommissie. Hoewel de gebiedscommissie niet geafficheerd wil worden met de voormalige deelgemeente - en iemand dat ook duidelijk maakte op het bord hierboven - lag het toch genoeg voor de hand om in de voormalige vergaderzaal samen te komen. Op een bepaalde manier vonden wij dat wat unheimisch, maar misschien omdat wij de deelgemeente wel missen.


Leonie van Staveren van D66 tekent de presentielijst.


Omdat er nog geen voorzitter vanuit de gebiedscommissie is benoemd, was Petra Verspei deze avond technisch voorzitter.

Ze vertelde even kort het doel van deze avond en heette speciaal Sam Vooren van GroenLinks en Emin Erdoğan van NIDA welkom.


Sam had nog koorts en had daarom vanmiddag verstek laten gaan, maar vond dat hij er nu toch echt bij moest zijn. Hij werd vervolgens met mandaat van de burgemeester ingezworen door Petra.


Dat kon nog niet bij Emin. Er was klaarblijkelijk een 'technisch' probleem. Hij kon er vanavond wel bij zijn en meepraten, maar had nog geen stemrecht. Dat bleek achteraf niets uit te maken, want tot echte stemmingen kwam het niet.


Petra wilde vervolgens weten of de gebiedscommissieleden konden instemmen met de benoeming van Nikkel Reinhoud (foto boven) als gebiedsdirecteur. Hij wordt in die functie de hoogste ambtenaar van Noord. De leden stemden in met zijn benoeming.

Ook wilde zij weten - omdat er nog geen voorzitter was en er de komende maanden wel gewerkt moet worden - of de gebiedscommissie Nikkel Reinhoud een mandaat wilde geven. Om besluiten te nemen over zaken, zonder dat de gebiedscommissie daarover vooraf heeft gesproken en beslist. Dit tot 15 september.


Daar gingen de leden mee akkoord, maar Bart Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam wilde wel graag dat bij twee thema's de gebiedsdirecteur vooraf contact zou hebben met de gebiedscommissie: over standplaatsen en terrasvergunningen. Ook dat was akkoord. De gebiedsdirecteur stelt de gebiedscommissie van besluiten op de hoogte en later zal geëvalueerd worden hoe het loopt.


Nikkel Reinhoud sprak vervolgens over de agenda van de komende maanden en over het inwerkprogramma.

Toen kwam het punt van de vergadering ter sprake: de benoeming van de voorzitter en vice-voorzitter.

Een toeschouwende bewoner verzocht of hij daarover wat mocht zeggen. Dat werd gehonoreerd. Zijn betoog was - als wij hem goed hebben begrepen - dat er niet allerlei politiek getouwtrek moet ontstaan over wie voorzitter moet worden. Gewoon meeste stemmen gelden. Anders zou het teveel oude politiek worden (zie ook daarover in ons bericht van 25 februari).


Daar bleken de leden van de gebiedscommissie het niet mee eens te zijn. Theo Coşkun van de SP: Het gaat ons er om dat wij 15 de beste kandidaat vinden. Niet per sé degene die meteen de meeste stemmen zou krijgen. We moeten er goed naar kijken en dan pas beslissen. 

De inspreker gaf aan dat hij het gevoel kreeg dat de kiezende burger daarmee werd gepasseerd. Die mening werd niet gedeeld.


Nelleke Weltevrede van het CDA: Eerst een presentatie van de kandidaten, dan snel beslissen. Theo Coşkun: Er zijn veel kandidaten. Kunnen we niet snel een soort workshop organiseren, waarin we nader kennismaken met de kandidaten en daarna beslissen? 


Marianne de Bever-van Eck van de VVD kon zich daarin wel vinden.


Sam Vooren van GroenLinks: We hebben nog weinig idee van de functie. We moeten een profiel maken: wat en wie zoeken wij? Liever meer tijd ervoor nemen en later beslissen, dan door tijdsdruk gedwongen niet de gewenste voorzitter aanwijzen.


Menno Heetveld van D66 bleek de afgelopen weken al een en ander te hebben voorbereid: Ik heb dat al geïnventariseerd en een profielschets gemaakt en dat met de fractievoorzitters besproken.
Oude politiek of gewoon praktisch werken?

Bart Joost van Rij: Ik wil de mening van alle leden van de gebiedscommissie horen, niet alleen van de fractievoorzitters. Nelleke Weltevrede: Er zitten tegenstellingen in het profiel. 

Ina Chabot van de PvdA: Er moet iemand komen die het proces begeleidt. Bart Joost van Rij: We moeten daarvoor een neutraal iemand aanstellen. En alle leden moeten aan bod komen, niet alleen dominante mensen zoals ik. 

Petra Verspei: We kunnen alvast inventariseren wie er kandidaat (vice)voorzitter is. Dat bleken er veel te zijn. Sommige opteerden bewust alleen voor het vice-voorzitterschap. Petra: Zijn jullie het er al over eens of er 1 of 2 vice-voorzitters moeten komen? Ook daarover bleek nog geen overeenstemming.


Petra: Als er vanavond geen voorzitter wordt gekozen, dan vervult volgens de regels het oudste lid van de gebiedscommissie voorlopig die rol. In dit geval Marianne de Bever-van Eck. Overigens bleek bij het 'rondje wie stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap' Marianne niet haar vinger op te steken.


De volgende afspraak werd gemaakt: de gebiedsdirecteur wordt gemachtigd een (gratis) procesbegeleider aan te stellen. Die procesbegeleider zal kennismaken met alle leden van de gebiedscommissie. Uiterlijk 8 mei zullen de voorzitter en vice-voorzitter(s) worden gekozen en benoemd.

Waar vroeger nog een papieren agenda werd getrokken om afspraken te maken, zijn het tegenwoordig smartphones.

De eerste indruk van de gebiedscommissie? Oude politiek? Nee, eerder realistisch en praktisch werken. De gebiedscommissie is tenslotte een nieuw democratisch fenomeen.

Foto's: Mick Otten en Johannes Odé
Tekst: Mick Otten