17 december 2015

Boek lezen terug in Noord en afscheid


Noord heeft al een paar jaar geen 'officiële' bibliotheek meer. Zowel de bibliotheek in het Oude Noorden als die op de grens van Blijdorp en Bergpolder zijn in 2013 gesloten. Bibliofiel als wij beide zijn, vinden we dat geen goede zaak. Maar gelukkig zijn er bewoners en organisaties in Noord die dat gat een beetje opvullen.

BurenBomenBieb

Eén van die leuke initiatieven is de BurenBomenBieb in de 1e Pijnackerstraat in het Oude Noorden. Buiten stonden daar sinds mei dit jaar tussen de Zwart Janstraat en het Brancoplein 15 bijzondere boekenkasten. Inmiddels overwinteren ze in Humanitas aan de Bergweg.

Initiatiefnemer was bewoner Margot van Asseldonk, bewoner van de 1e Pijnackerstraat en voormalig manager van de Cultuurscouts. Zij had op Facebook een foto gezien van 'La Biblioparade' (foto boven), een open luchtbibliotheek bij een bushalte in de stad Bogota in Colombia.
Een ongedwongen mogelijkheid op een verloren moment om te ontspannen en je te verliezen in een boek!


Margot is op zoek gegaan naar een kunstenaar om de mini-bibliotheken te ontwerpen en vond Lidy Veldhuizen, die haar atelier heeft in de 1e Pijnackerstraat. Die vond het meteen een inspirerend project. Samen hebben zij de BurenBomenBieb verwezenlijkt.


Lidy met één van de door haar ontworpen BurenBomenBieb's. Een mini-bibliotheek in de vorm van een vogelvoederhuisje. De kastjes moesten handzaam en regenbestendig zijn. Ze zijn gemaakt door straatbewoner Kees Isings van Scheepsinterieurbedrijf De Meeuw.


Lidy: Margot en ik zijn in het voorjaar 2014 gestart. We zijn bij bewoners gaan aanbellen voor een handtekening om het project te ondersteunen. Omdat er zoveel mensen achter stonden, ging de Gebiedscommissie meteen akkoord met het geven van subsidie voor dit bewonersinitiatief.


Elke bewoner die meedeed, werd door Lidy geportretteerd samen met haar of zijn favoriete boek. Het maakt niet alleen enthousiast om een boek te gaan lezen; het project geeft ook letterlijk gezicht aan de bewoners van de straat.

In de kastjes leggen de bewoners en deelnemende bezoekers boeken neer. We hebben met elkaar gesproken over de reële kans dat mensen de boeken meenemen of wellicht vernielen. We hebben besloten hier geen extra maatregelen voor te nemen. ... Als mensen boeken meenemen, zullen ze ze wel echt willen hebben en dat is oké.

Margot en Lidy hebben een aantal Rotterdammers gevraagd hun favoriete boek te doneren. Dit boek doneerde Latifa van Nika Koffie & Thee: Ik schenk dit boek aan de bewoners van Noord, omdat ik mezelf helemaal kan inleven in dit boek. Maar ook als ik bij Nika koffie zet en uit het raam kijk. Dan vergeet ik alles om mij heen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb kwam met 'Schuilen onder de spoorbogen', een boek waar je meer over kunt lezen in ons blogbericht 4 mei herdenking en oorlogsmonumenten om bij stil te staan.

Hij is benieuwd wat jij van het boek vindt.

Lidy: Het is leuk om met mensen te werken en dat te combineren met het maken van kunst. 

Was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat boeken werden meegenomen, vonden ze dat later geen enkel probleem. Als je het een mooi boek vindt, dat je thuis graag verder leest, mag je het meenemen. Je kunt het later terugbrengen of doorgeven aan een goede vriend. Je mag ook een boek van thuis toevoegen aan het kastje.

Lidy: Er zijn gelukkig geen kastjes gesloopt. In het begin werden veel boeken meegenomen en werd er weinig aangevuld, waardoor ze wat leeg raakten. Maar dat is toch weer goed gekomen. Er komen zelfs mensen uit Hillegersberg hier hun boeken brengen. Dat is positief: wat je over hebt, deel je met anderen.

Bewoonster Monique voor haar BurenBomenBieb. Haar favoriete boek is 'En dan is er koffie' van Hannes Meinkema.

Monique: Ik las het voor het eerst toen ik een jaar of 17 was en sindsdien heb ik het heel wat keren verslonden, wat ook goed te zien is. Hannes Meinkema is één van mijn literaire heldinnen. Ze heeft mij zo'n 35 geleden geleerd dat lezen vooral heel erg leuk is.

Eens even kijken of er een aansprekende titel bij zit. Boeken lezen wordt zo zeer toegankelijk gemaakt.

Er staan ook veel bankjes, dus net als bij La Biblioparade (en een beetje goed weer): zoek een boek en ga lekker op het bankje lezen.

Eric van der Kaaij poseert trots naast de boekenkast bij zijn computerreparatie winkel Kaaypc. Hij kiest wel voor een erg prozaïsch boek: Het Shell Stratenboek!

Zoals al gezegd overwinteren de mini-bib's bij Humanitas Bergweg. Het is de bedoeling dat een andere straat dit leuke initiatief overneemt; daar kunnen ze dan gebruik maken van deze BurenBomenBieb. De BurenBomenBieb is ontstaan in de 1e Pijnackerstraat en reist hopelijk nog lang door naar andere straten! 

Lidy: Leuk is dat juist de 'sombermansen' - de bewoners die het bij het starten van het project niet zo zagen zitten - het nu jammer vinden als ze uit hun straat verdwijnen. Misschien dat we er één laten staan voor onze vaste gebruikers. 

Als je interesse hebt kun je Lidy een mailtje sturen: lidy.veldhuizen@planet.nl.


KinderZwerfboeken

Studio de Bakkerij doet mee aan de KinderZwerfboeken.

Een ander bijzonder initiatief zijn de KinderZwerfboeken. In Rotterdam staan op 11 verschillende locaties knalrode boekenkasten. In deze kasten staan de kinderzwerfboeken. Dit zijn boeken die je kan meenemen, lezen en op een andere plek weer kan achterlaten. De bewonersorganisatie Blijdorp wil met dit initiatief kinderen op een laagdrempelige manier toegang geven tot boeken.


Het is een initiatief van Fred de Jong van Bewonersorganisatie Blijdorp. De gemeente Rotterdam heeft een filmpje laten maken over de KinderZwerfboekenkasten in Noord. Klik hier voor directe toegang.

Kinderen kunnen op de volgende locaties zwerfboeken lezen en lenen:
Bewonersorganisatie Blijdorp - Statenweg 102a
Studio De Bakkerij - Bergweg 283
Stadswinkel Noord - Eudokiaplein 35
Inloophuis De Paraplu - Noordsingel 92
Kinderparadijs Meidoorn - Meidoornstraat 47
Kinderbieb De Nieuwe Banier - Banierstraat 1
Wilskracht Werkt - Abraham Kuyperlaan 38
Wijkpastoraat King's Work - De Waerschut - Gerard Scholtenstraat 128
Buurthuis De Mozaiek - Schommelstraat 69
Duimdrop - Johan Idaplein


De KinderZwerfboekenkast in de Stadswinkel. Het lijkt ons wel handig om er nog een bordje bij te hangen, om kinderen aan te moedigen om een boek te pakken.


Dan is het misschien nog niet uitnodigend genoeg, maar...

...je kunt kinderen ook op een andere manier enthousiast maken om te gaan lezen. Bijvoorbeeld door een speciale theatervoorstelling. Zoals die op 11 november werd gegeven bij het Kinderparadijs.


De voorstelling is geïnspireerd door het boek 'Koning & Koning' van Linda de Haan en Stern Nijland.


De koningin wil met pensioen. Uh, dat betekent stoppen met werken. Alles kraakt aan haar; ze is het zat. Haar zoon prins Stein moet het overnemen. Maar dan moet Stein wel eerst gaan trouwen. Maar Stein wil dat niet. Hij wil lekker gitaar spelen.


Eigenlijk is iedereen prinses of prins dus kregen de kinderen ook een kroon.


Prins Stein heeft nog nooit een leuke prinses ontmoet, al is is de keus nog zo groot.

De koningin, Ellen Persoon (ook wel Oma Greet), maakt er een leuke voorstelling van met veel interactie met de kinderen: dansen, lachen en vraag en antwoord-spel.

In de zaal waren een paar vertegenwoordigers van de Wijktijgers. Om een verslag van de voorstelling te maken in woord en beeld. Ze zijn ook een beetje 'cultuurpolitie'; ze noteren of er geen moeilijke woorden of scheldwoorden worden gebruikt.Gezien het enthousiaste meedoen, zit het met de 'overtredingen' wel snor.


De koningin: Bye bye. Oh, dat betekent doei in het Engels.

Stein wil maar niet verliefd worden. Wat verliefd betekent? Dat je iemand heel mooi vindt, je krijgt een gevoel in je hart dat pijn doet, dat je knieën gaan knikken.

Prins Stein vindt geen prinses, maar wordt wel op slag verliefd op prins Heerlijk. De koningin mag met pensioen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Eén van de jongens in de zaal: Jongens met elkaar? Waarop een gevat antwoord van een meisje: Kan ook met meisjes met elkaar.


Als een boek zoooooo leuk is, dan ga je ze toch vanzelf lezen? De koningin vertelt over de Kinderzwerfboeken-bib.


Nou maar hopen dat de kinderen zelf gaan lezen en hun fantasie er op loslaten!

KinderZwerfboek is een landelijk initiatief. Hier kun je er meer over lezen.


Bibliotheken in het Klooster en De Nieuwe Banier

De voormalige bibliotheek in het Oude Noorden.


Zoals we al schreven: het is geen goede zaak dat Noord geen bibliotheek meer heeft. Noord telt meer dan 50.000 bewoners; er zijn steden met een beduidend kleiner bewonersaantal die wel een bibliotheek hebben. En andere gebieden in Rotterdam hebben nog wel een bibliotheek!?


Ook bibliotheken gingen destijds mee in de vaart der volkeren: je kon er ook internetten.

De overheid trok zich in zekere zin al eerder terug uit de bibliotheken. Van de website van de Bibliotheek Rotterdam: Na 409 jaar gemeentebibliotheek te zijn geweest, verzelfstandigt de bibliotheek op 1 januari 2013. Stichting de Bibliotheek Rotterdam is een feit. Vandaag de dag is de bibliotheek met 2,4 miljoen bezoekers, 830.00 materialen, 2,9 miljoen uitleningen, honderden culturele activiteiten en 100.000 leden, de drukstbezochte culturele instelling van Rotterdam.


Van de NoorderzonOnline.nl: Na 103 jaar is de Bibiotheek Oude Noorden gesloten! En dat in een wijk waar ‘taal’ een topprioriteit heeft.… Enig lichtpuntje is dat  een deel van de boeken is overgebracht naar de wijkgebouwen Het Klooster en De Banier. Gert Staal, directeur van de Bibliotheek Rotterdam reikte op 15 november de boeken symbolisch over aan vertegenwoordigers van de wijkgebouwen. Daar wordt nu voorgelezen en actief gebruik gemaakt van het assortiment voor leesplezier en werkstukken op school.

Foto boven: Irene van Eerden, bibliothecaris en voorlezer van De Nieuwe Banier, neemt de boeken van Gert Staal in ontvangst.

Guido de Groot, destijds verbonden aan het Klooster Oude Noorden, bedankte voor de boeken namens het Boekenfoyer Noord.


Boekenfoyer Noord in het Klooster Oude Noorden

Om de leemte op te vullen is in het Klooster Oude Noorden een bibliotheek ingericht. In september 2014 werd daar hard aan gewerkt.


In oktober vorig jaar werd het Boekenfoyer officieel geopend.


Van de Noorderzononline.nl: Stoere kasten van steigerhout made in van Speijk staan vol kleurrijke boeken. Boven de schappen prijken gefreesde houten bordjes. De Boekenfoyer Noord, zo heet de Klooster bieb, is klaar voor een officiële opening. Programmeur Guido de Groot bedankte de grondleggers die vanuit het succes in het Oude Westen deze ruilbibliotheek vorm gaven. Veel van de boeken zijn afkomstig van de voormalige Gemeente Bieb aan de Zaagmolenstraat.


Anisa Ösbasi, 11 jaar oud, leest voor uit haar eerste boek 'De dierenredders en het blauwe kristal'. Ze schreef het op haar 9e jaar en tekende ook alle illustraties. Anisa is al weer bezig met het schrijven van haar tweede boek.    

Passende nonnen lezen de volwassenen voor uit Arno Grünberg. 


Ook kinderen kregen tal van verhalen te horen van vrijwilligers en professionals over natuur, dieren en spoken.
En er was natuurlijk taart om de opening van de Boekenfoyer te vieren.    


Iedereen die boeken over heeft of wil ruilen met boeken uit de Boekenfoyer wordt van harte uitgenodigd naar het Klooster te komen. Kinderen die boeken willen lenen uit de boekenfoyer worden gevraagd om samen met  een vader of moeder je te komen inschrijven.


Kinderbieb De Nieuwe Banier

Net als het Boekenfoyer in het Klooster heeft De Nieuwe Banier na het opheffen van de bibliotheken besloten een Kinderbieb in te richten.
Nazha Chafia (foto boven) runt samen met Irene van Eerden de bibliotheek. Ze wonen beide in de Agniesebuurt. Nazha: Toen de bibliotheken in de deelgemeente werden opgeheven, zijn we met kinderen van alle leeftijden boeken gaan uitzoeken. Van de Gebiedscommissie hebben we een klein budget gekregen om boeken te kopen. 

Uitgangspunt is dat de boeken - net als bij een reguliere bibliotheek - worden geleend en dus ook weer worden teruggebracht. Daarom kunnen de kinderen alleen lid worden als de ouders langskomen om daarvoor te tekenen. Inmiddels zijn zo'n 75 kinderen lid van de Kinderbieb. Soms krijgen we boeken van kinderen, die ze hebben uitgelezen. We hebben gekozen voor alleen een kinderbieb, omdat we te weinig ruimte hebben voor meer. 

Ook in deze bibliotheek kunnen de kinderen internetten, om bijvoorbeeld informatie voor een werkstuk te verzamelen en dat ter plaatse te maken.

Nazha leest voor aan kinderen.

Ik geef inmiddels vijf jaar taalles aan volwassenen. Soms geef ik ze een kinderboek mee, omdat ze de taal daardoor makkelijker leren. Hoe zijn we ooit zelf begonnen? Ik probeer moeders ook actief te betrekken bij de bieb, zodat we die vaker open kunnen stellen. Ik stimuleer ze ook om meer te lezen en aan kinderen voor te lezen. 

Niet alleen leesboeken, maar ook allerlei studieboeken kunnen de kinderen lenen.


Dit blogbericht is mijn laatste bijdrage aan NOORD010inbeeld. Ik heb om een aantal redenen (waar ik je niet mee lastig ga vallen) besloten om te stoppen. Niet getreurd: Johannes gaat al of niet met versterking door via Facebook: klik hier voor directe toegang. 


Foto's: Johannes Odé & Mick Otten
Tekst: Mick Otten