5 maart 2014

Natuurvriendelijke oevers aan de Rotte

Op 25 februari werd begonnen met het plaatsen van kokosrollen langs de oevers en kademuren van de Rotte van de Soetendaalsekade tot aan de Zaagmolenbrug.

Het is waarschijnlijk Nils Berndsen's laatste groenproject - althans als portefeuillehouder van de deelgemeente - en heeft tot doel de oevers van de Rotte natuurvriendelijker te maken.


Anne Mollema, projectmanager van het Ingenieursbureau Stadsontwikkeling, toont de prenten zoals het er straks uit moet gaan zien.


Natuurvriendelijke oevers vormen één van de speerpunten van het Waterplan Rotterdam. Na de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs singels en kanalen is nu de Rotte aan de beurt tussen de Zaagmolenbrug en de Gordelweg. Bij de aanleg, de inrichting en het onderhoud wordt nadrukkelijk rekening gehouden met natuur en landschap.

De bodem langs de stenen beschoeiing is vaak niet geschikt voor het wortelen van planten of het is er te diep. De kokosrollen vormen een goede ondergrond, waar de planten in kunnen wortelen.


In de kokosrollen zijn al verschillende waterplanten en rietsoorten aangebracht.


Als het mooie voorjaar aanhoudt, zullen hier binnenkort al planten bloeien, zoals de gele lis.

Bij de Zwaanshalsbrug worden de eerste kokosrollen geplaatst door de firma Nautilus.

Palen langs de oever moeten zorgen dat de rollen op hun plaats blijven liggen.
Nils Berndsen mag als één van zijn laatste handelingen in de deelgemeente de eerst kokosrollen plaatsen.

Door het plaatsen van de kokosrollen krijgen de oevers een toegevoegde waarde voor waterdieren, bijvoorbeeld als paai- en schuilplaats voor vissen en kikkers. Er zullen ook meer soorten planten komen, zoals soorten die alleen op natte oevers groeien. En die trekken weer vlinders en andere insecten aan.


Ook de bruine kikker zal zich straks thuisvoelen tussen de planten.


Nils Berndsen bespreekt de planning met Anne Mollema van Stadsontwikkeling en Sjoerd Endel van Nautilus. Vóór de zomer liggen alle kokosrollen er, verzekert Sjoerd Endel.


Zo ziet de Soetendaalse kade er nu uit.

Zo moet het worden.


Nu nog rust de meerkoet op een houten plank die er toevallig ligt.


Straks zorgt de beplanting van de kokosrollen er voor dat watervogels gemakkelijk het water in en uit kunnen. Het onderhoud gebeurt op een manier die vriendelijk is voor de natuur. Bijvoorbeeld door de riet- en waterplanten om en om te maaien waardoor er plekken blijven voor de dieren om te schuilen.


Een geleidelijke overgang tussen water en land zorgt er voor dat verschillende plantensoorten zich kunnen ontwikkelen en zo levensvoorwaarden bieden aan diverse diersoorten.


Hier en daar worden in beugels langs de kademuren van de Rotte kokosrollen met riet- en waterplanten aangebracht. Watervogels kunnen hier ongestoord en beschut hun nesten gaan bouwen.Nu maken wilde eenden, meerkoeten en futen nesten op opgestapeld puin in de Rottte.

De nu nog kale oever van het Zwaanshalspark.


Volgens de tekenaar zal het er zo uit moeten gaan zien.


Ook langs de betonplaten aan de Soetendaalsekade wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Nog geen paar dagen na het plaatsen van de eerste kokosrollen voelen de meerkoeten zich er al thuis.


De natuurlijke oevers zijn een onderdeel van de totale vergroening van de Rotte als recreatiegebied: een groene long die zich slingert tussen de dichte bebouwing van Noord en Crooswijk. Langs de oever komen een doorlopend wandel- en fietspad, aanlegplaatsen voor boten en speel- en zitplekken langs het water.


Ook het omringende gebied van de Rotte is en wordt aangepakt door Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, zoals de Soetendaalsekade en het einde van de Bloklandstraat. Met geld uit Den Haag ('IVS3 geld') zijn inmiddels straten, pleinen en speelplekken vergroend en opgeknapt en is al een deel van de fiets- en wandelroute langs de Rotte aangelegd.
Deze wandelroute sluit aan op de reeds eerder aangelegde loopstijgers tussen Zaagmolenbrug en de Noorderbrug.

Ook bij de Zwaanshalskade, bij het Zwaanshalspark, bij café het Trefpunt en bij het Soetendaalse plein zullen steigers worden aangelegd. Wil je nog meer lezen over het Waterplan voor Noord, klik dan hier.

We zien uit naar de bloeiende oevers aan de Rotte!

Foto's: Johannes Odé en Mick Otten
Tekst: Johannes Odé