10 oktober 2013

Denksportdag met Ton Sijbrands en Raindropchess

Na het ZWEM-event waren er op zaterdag 28 september nog eens twee grote sportevenementen vanuit Noord Sport georganiseerd: de Denksportdag en de (wieler) Ronde van Noord. Omdat dat wat veel is voor één bericht, hebben we het opgedeeld. We beginnen met 'hersensport': de Denksportdag 2013.

Oud wereldkampioen simultaanschaken en mede-organisator Adri Helfrich was vandaag spreekstalmeester. De Denksportdag werd net als vorig jaar gehouden bij Humanitas Bergweg.


Oud wereldkampioen dammen Ton Sijbrands was natuurlijk de grote publiekstrekker van deze dag, want wie wil er niet een keer dammen tegen deze grootmeester?


Hij begon de middag met een simultaan voor kinderen.
Best moedig dat ze het aandurfden tegen de grootmeester te spelen. Want je kunt natuurlijk zo in de pan gehakt worden en dan kijkt ook nog eens iedereen mee!


Het brein wordt gekraakt. Vertwijfeling slaat toe.

De vochthuishouding moet op peil gehouden worden.

Even een uitstapje. Voor schoolkinderen is in deze twee sportweken een Sportentocht georganiseerd, waarbij zij aan allerlei sporten konden deelnemen. Ook de damsimultaan was daar onderdeel van. Aan het eind van de middag werden bij de Ronde van Noord prijzen uitgereikt door portefeuillehouder Nils Berndsen. Winnaar bij de denksporten was Anes Moussa. Hij won een dam- of schaaksimultaan voor de hele klas. In een volgend bericht meer daarover.


Damsimultaan voor volwassenen.

De wedstrijdleider kreeg het bij de simultaan voor volwassenen nog even lastig. Want op alle 12 plaatsen zat al iemand achter het dambord, maar iemand die zich van tevoren had opgegeven en al een paar uur wachtte, had geen plek. De oplossing was simpel: een extra damspel aanrukken. Of 13 hem ongeluk heeft gebracht, weten we niet.

Het mooie van denksport is dat mensen lekker stil zitten en zich goed laten fotograferen. Dus vrij spel voor de fotograaf om markante koppen te fotograferen.

Zou er voor politici wat te leren zijn van dammen (rechts Stefan Kroon van D66 en naast hem Amelie Veenstra van GroenLinks)? Wij denken van wel: strategie ontwikkeling, geheugen- en concentratietraining,  leren doorpakken en risico's nemen. Maar ja, wat ligt voor hen in het verschiet bij het opheffen van de deelgemeentes?

Aantekeningen bijhouden om de zetten van Sijbrands thuis nog eens over te spelen.


Alsof hij wilde zeggen: ik heb je wel door grootmeester.


Hij speelde mee, zijn familie hieronder was er ter aanmoediging en je kunt natuurlijk ook dammen op een iPad. Met een app van Ton Sijbrands?


Net als vorig jaar was er naast dammen en schaken ook aandacht voor andere denksporten, zoals bridge.


En Tric Trac, de Nederlandse variant van Backgammon.


Natuurlijk geen sportdag zonder Virginia Wolff van de gemeentelijke dienst Sport & Cultuur.

Mahjong, een eeuwenoud Chinees spel.

Zou ze proberen Ryan Derks van Cineac Noord de spelregels uit te leggen?


Schaken: de moeder aller denksporten.

Jong wordt geassisteerd door oud(er).Net als vorig jaar was Nils Berndsen bij de Denksportdag en speelde een partij schaak. Zou schaken niet sneller gaan als spelers verplicht blijven staan?

Als je van de organisatie bent en spreekstalmeester, heb je natuurlijk geen tijd om zelf te schaken. Voor grootmeester Adri Helfrich was het vast vreemd niet zelf te spelen.


Ze wilde graag schaak spelen, maar even snel leren kon ze vergeten (en zoveel geduld had haar vader nou ook weer niet). Wel kon ze alvast leren hoe de stukken op het bord geplaatst worden.


Tegen bestuurslid Peter Nederhand van schaaksoos De Provenier en drijvende kracht achter ook deze denksportdag, hebben we het vaker gezegd: voor (veel) jongeren is schaak gewoon te traag; teveel een sport voor oude(re) mannen. Maar Peter liet zich niet uit het veld slaan en bracht ons Raindropchess onder de aandacht. Schaken met veel meer dynamiek!


Raindropchess is een combinatiespel van schaken en kaarten. Waar je bij schaken begint met een vaste opstelling, is dat in deze variant heel anders. Je trekt namelijk een kaart waarop een stuk is afgebeeld. Dat stuk mag je vrij op het bord zetten (althans dame, loper, toren en paard). Spannend, want zo kun je een stuk dus achter de linies van je tegenstander plaatsen.


Grootmeester David Klein, 19 jaar jong, vertelde over deze nieuwe vorm van schaak.Het mooie is dat je met geluk ook een eind komt, want als je goede kaarten trekt, is het voordeel aan jouw kant. We vernamen dat Adri Helfrich zo onlangs door zijn zoon, die betere kaarten trok, was verslagen...
David Klein gaf later die middag een schaaksimultaan.

Eén van zijn tegenstanders was voorafgaand aan de simultaan energie aan het opdoen.

Het was een aardig bezochte dag en het was met name bijzonder zoveel kinderen te zien denksporten.

Foto's en tekst: Mick Otten