11 april 2013

Wunderbaum, Luchtsingel en informatie-avond voor bewoners

Acteursgroep Wunderbaum gaat van 17 mei tot circa 22 juni 3 tot 4 keer per week voorstellingen houden op het dak van het voormalige Hofpleinstation. Er staat hier nog meer te gebeuren en daarom organiseerde de deelgemeente een informatie-avond voor bewoners in die omgeving. 

De bijeenkomst vond plaats in de centrale hal van de Mini Mall.
   
De voorzitter en sprekers.


Voorzitter was Maria Heiden (van Radio Rijnmond en oud-bestuurslid Wunderbaum).

Jacco Bakker, regiemedewerker van de deelgemeente: "De deelgemeente wil dit gebied stimuleren. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van ondernemers en bewoners. De overlast die de voorstellingen zullen geven aan de omwonenden, blijft waarschijnlijk beperkt."

Acteur/maker Walter Bart vertelde over het nieuwe stuk dat ze aan het maken zijn: 'De komst van Xia'. Van de website van The New Forest:

Xia komt! Verwelkom de nieuwe leider! Na de ontmaskering van de oude democratie is acteursgroep Wunderbaum een alternatieve samenleving begonnen: The New Forest. Tijdens een ceremonie van Olympische proporties wordt de nieuwe autoriteit verwelkomd: Xia, een Chinees meisje. Tijdens de inauguratie worden Xia’s trouwste volgelingen heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, trouw en verraad, goede intenties en heimelijke bedoelingen.

Op het voormalige station Hofplein presenteert Wunderbaum de muziektheatervoorstelling The New Forest – De komst van Xia. De bouw van het machtscentrum wordt begeleid door de architecten van Bureau ZUS.

Deze voorstelling maakt deel uit van The New Forest: een grootschalig project waarbij vier jaar lang gezocht wordt naar alternatieven voor een toekomstige samenleving. The New Forest heeft allerlei verschijningsvormen, zoals een reeks voorstellingen, een interactief online platform en een uitgebreid samenwerkingsverband tussen diverse maatschappelijke geledingen.


ZUS heeft een tribune gemaakt, die kan bewegen en die zich opent naar de stad. Zie ook de eerste foto van dit bericht van de maquette van het decor.


Wunderbaum vindt het één van de mooiste plekken van de stad. Dat de omgeving veel kan bijdragen aan een voorstelling, bleek eerder bij de dansvoorstelling Common Ground van Conny Janssen Danst. Ook deze voorstelling werd gehouden op dit dak van de Hofbogen. Zie bovenstaande foto en klik hier voor een impressie.


De overlast zal minimaal zijn. "We repeteren in de Mini Mall en soms op het dak. We hebben een fluisterkoor." Dat laatste ontlokte bij een bewoner meteen de vraag of daar straks ook iets van te horen zal zijn op dit drukke punt.

Aan de voorstellingen werken 7 acteurs mee, 1 muzikant en circa 30 figuranten. Ze zullen gaan repeteren van 15 april tot 8 mei. De repetities vinden voornamelijk overdag plaats. Ze zijn nog op zoek naar figuranten.

Bewoner: "Ik vind het prachtig en bijzonder dat dit in deze omgeving wordt georganiseerd." In het algemeen kwamen veel positieve reacties uit de zaal over het idee van de voorstellingen.

Producent Carry Hendriks van Wunderbaum liet weten op een vraag van een bewoner m.b.t. de veiligheid: "Wij zorgen ervoor dat onze spullen dag en nacht bewaakt worden."

Deze avond stond ook in het teken van de Luchtsingel. Binnenkort wordt de bouw van die brug weer hervat. Hierover sprak Elma van Boxel van ZUS. Dit bureau gaat over de planning en voorbereiding. Zij zijn betrokken bij de transformatie en ontsluiting van het gebied (lees i.p.v. deze vaktermen verandering respectievelijk toegankelijk(er) maken).


"We zijn bezig met de aanlanding van de luchtbrug en een dakpark. Dit wordt besproken met de gemeente en Hofbogen BV. In de Luchtsingel zitten voldoende gaten die nog ingevuld kunnen worden." Dat laatste bedoelt ze hopelijk figuurlijk.

Bewoner: "Er kan nog zoveel meer met het dak!" Jacco: "Aan ideeën geen gebrek, wel aan middelen. Wij maken als deelgemeente geen plannen. Wat we wel doen is stimuleren en faciliteren."


"Is dat niet wat passief? Er is nu al leegstand in de Mini Mall." Bij een fotoronde die wij maakten, bleken er inderdaad verhoudingsgewijs veel panden leeg te staan. En dat de Mini Mall in die zin kwetsbaar is, werd bij de opening al geopperd (zie hier).


Marije Faber (voorheen Vestia, per 1 april directeur van Hofbogen BV): "We willen het dak openbaar maken. We willen meer levendigheid. De aanpak van de volgende bogen staat in de startblokken." De vraag is of het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) daar toestemming voor zal geven. Hofbogen BV is eigendom van de woningcorporaties Havensteder en Vestia en er is veel te doen over projecten buiten sociale woningbouw en verhuur door corporaties. Het CFV zal eerst groen licht moeten geven. Daarbij zit Vestia op zwart zaad.

Nog een vraag aan Marije: "Wordt dit een succes, want Rotabs - toch wel vergelijkbaar - is niet geslaagd en er staan hier ook winkels leeg." Marije: "Er is toch belangstelling van winkels. Die zijn op zoek naar grote(re) ruimtes. We hebben er vertrouwen in."

Er was vanuit de bewoners wel commentaar op de avond. Het was velen niet duidelijk dat het vooral over de theatervoorstellingen zou gaan. Bewoner: "De deelgemeente laat vaker weten dat ze ons nog zullen informeren, maar dan horen we er later niets meer van. Er zou meer structuur en continuïteit in moeten zitten."

Jacco: "Ik wil daar graag met u over praten. Deze avond hebben we het bewust beperkt tot Wunderbaum en kort wat over de Luchtsingel."

Na de bijeenkomst was er een borrel. Om ook nog even bij te praten over de communicatie tussen bewoners en deelgemeente. De opkomst met circa 20 bewoners was niet heel groot. Misschien omdat het deze avond - zoals duidelijk in de uitnodiging stond - voornamelijk over de voorstellingen van Wunderbaum zou gaan en minder over de fysieke ruimte.


Nieuwsgierig? Er hebben zich deze avond drie figuranten aangemeld. Wil je ook nog meedoen, klik hier.

Foto's en tekst: Mick Otten