19 juli 2015

Station Hofplein gaat nu het dak op


Op 19 juni is het tweede gedeelte van Station Hofplein met een feest geopend. Wethouder Ronald Schneider en directeur Havensteder Hedy van den Berk verrichtten de opening. Wilfried de Jong gaf een kleurrijke bespiegeling over zijn herinneringen aan de Hofpleinlijn.


Alle gerestaureerde bogen van Station Hofplein zijn nu in gebruik.


Wilfried de Jong (mocht je hem niet kennen: hij is theater- en tv-programmamaker en -presentator, acteur en schrijver): Ik kende het geluid van de bulderende treinwielen. Eind jaren ’70 woonde ik aan het spoor, op de hoek van de Bergselaan en de Voorburgstraat. Op driehoog, in een studentenkamer. U kent het wel: vlekkenmatras op de grond, één schone handdoek per maand, twee onderbroeken per week, één spijkerbroek per jaar.


Mijn zolderkamer had een gammel balkonnetje. Als ik buiten stond, kon ik het boemeltje naar Den Haag bijna aanraken. Ik keek recht in de ogen van de machinisten die de treinen naar station Hofplein reden. Ze hebben me daar vaak zien staan. Met slaapogen, volslagen dronken na een nacht stappen, zoenend met een vriendinnetje, bassend op mijn contrabas, halfnaakt na het douchen, slechts gekleed in die ene of die andere onderbroek.


Natuurlijk mis ik het geluid van het boemeltje naar Den Haag, de slapende passagiers in de coupé, het zwaaien van een machinist. Maar gelukkig, de Hofbogen zijn er nog. Opgepoetste historie. Het lééft. Het is een plek waar je kunt komen en vertrekken. Voor een koffie, een maatpak, voor de smaak van een viooltje in een voorgerecht. Een plek voor wilde stappers, voor de elegante danser die een nacht lang beweegt op alcohol, soms met een feestpilletje onder zijn tong.


Rotterdam is als weegschaal, links een gewichtje erbij, rechts een pondje eraf. Helemaal stil hangt een stad nooit. Dat maakt het tot zo’n fascinerende plek. Ook hier: in, boven, rond en onder de Hofbogen. De rijke geschiedenis is het fundament. We bouwen erop, zonder de historie uit het oog te verliezen.
De hele lezing kun je lezen op de site van Station Hofplein.

Namens de twee in Hofbogen BV participerende woningcorporaties presenteerde Hedy van den Berk de nieuwe 'z-card' van de Hofbogen, waarin een groot aantal oudere en nieuwe ondernemers in Station Hofplein en de Hofbogen worden gepresenteerd.

Wethouder Ronald Schneider juicht de ontwikkelingen in en rondom Station Hofplein en de Hofbogen zeer toe: Het aantal ondernemers neemt duidelijk toe en dat is een belangrijke ontwikkeling, waarmee Rotterdam Noord zich op een positieve wijze op de kaart zet.

De wethouder en Hedy van den Berk verrichten de openingsceremonie met het doorknippen van een lint tussen twee nieuwe infozuilen over de ontwikkelingen van en rondom de Hofbogen.

De infozuilen en z-card zijn ontworpen en vormgegeven door Miesman Design.

Michel Uiterwijk van Miesman Design toont de z-card.


TERUG IN DE TIJD


In ons blogbericht van 18 januari kun je uitgebreid kijken en lezen over de restauratie van het monument. Sinds die tijd is er nog meer gebeurd. Zo is de gevel aan de Raampoortstraat geschilderd.


Zo zagen de gevels er uit na de restauratie in december 2014.

De gevels zijn nu overgeschilderd in een gebroken witte tint.

Niet iedereen is gelukkig met het overschilderen van de gevel aan de Raampoortsraat. Zo vinden mensen het jammer dat je niets meer kunt zien van de verkleuringen als gevolg van de brand in mei 1940.


De fraai herstelde krullen in zacht geel stucwerk vóór het overschilderen

Anderen zijn wel helemaal blij met het resultaat.


NU HET DAK OP

In ons bericht over de restauratie maakten we al melding van de aanpak van het dak van Station Hofplein. Het lag er in eerste instantie verlaten bij.

De renovatie van het dak was een hele operatie. De rails en de bielzen zijn in het najaar verwijderd.


Wie heeft er een leuk idee wat je met bielzen kunt doen?

Om het dak te herstellen zijn honderden kubieke meters grond afgegraven.


Zo kwamen de tongewelven van de laatste tien bogen in het zicht. Om lekkage te voorkomen was het noodzakelijk om alle gewelven aan de bovenzijde waterdicht te maken. Het dak is meteen goed geïsoleerd; logisch in het kader van het streven naar duurzaamheid.

Het werk op het dak heeft wel even stilgestaan om asbest te verwijderen.

Mastem Daksystemen heeft het werk afgelopen najaar en winter uitgevoerd.

Alle tongewelven zijn bedekt met foamglas blokken.


En vervolgens afgedekt met asfaltbitumenvilt.

Viltdekens moeten voorkomen dat wortels niet kunnen doordringen tot het beton; er komt groen op het dak. Een onderlaag van lavakorrels werd gestort en daarover werd grond aangebracht.

In april zijn de tongewelven afgedekt met een laag grond.Waar het spoor lag, is weer grind gestort.


PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Maar wat gaat er op het dak gebeuren en wie ontwikkelen de plannen en de programmering? Wordt er weer rails gelegd? Komt er een treinstel aan het perron? Er zijn talloze plannen voor de inrichting van het grote dak. Over de herontwikkeling hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. 


Bureau Zus presenteerde op 21 november 2014 een voorlopig schetsplan aan omwonenden van Station Hofplein.

Ze kregen een toelichting van Gijs van de Kleij, procesmanager van Hofbogen BV (op de foto rechts) en Elma van Boxtel, directeur van Zus (foto midden).


Elma: Het moet een combinatie worden van stadspark met hoogwaardig groen en een ligweide die incidenteel ruimte biedt aan verschillende programmeringen. 

Na de aanvankelijke vrees voor geluidsoverlast als er evenementen op het dak plaatsvinden, schreven de aanwezigen hun ideeën op. Zoals: geen avondhoreca, wel dagrecreatie of iets museaals, maar vooral veel groen en rust. De ideeën zijn door bureau Zus en Hofbogen BV meegenomen in de verdere uitwerking.


Op 26 mei werden de omwonenden opnieuw geraadpleegd door Hilde Postma (links op de foto) en Marije Faber (rechts op de foto) van Hofbogen BV om hun visie te geven over de programmering van activiteiten op het dak.

Hilde nodigt op het dak de omwonenden uit om hun ideeën over de programmering met elkaar te bespreken.


De nieuw aangebrachte grond is inmiddels begroeid met zaaigoed en onkruid.

De ideeën en suggesties worden op papier gezet.


Sommige ideeën zijn al ten uitvoer gebracht.


Een tijdelijk kampeerplaats? Nee, vinden de meeste bewoners.


Filmvoorstellingen na zonsondergang? Ja, als het niet te vaak gebeurt en dan zonder hoorbare soundtrack.

Horeca op het dak? Misschien alleen overdag?

Theatervoorstellingen (zie onze reportage over theatervoorstelling De komst van Xia)? Ja, maar dan slechts een paar keer per jaar.

Hoe zit het met het verstrekken van vergunningen voor activiteiten op het dak, willen omwonenden weten. Jacco Bakker (links boven op de foto), gebiedsmanager van Noord: Daar ligt voorlopig nog niets over vast. Daar gaat de gemeente de komende tijd aan werken.

Er zit wel een financieel plaatje aan de exploitatie van het dak. Marije Faber, directeur van Hofbogen BV: Om de jaarlijkse onderhoudskosten te dekken, zullen er op het dak ook betaalde evenementen moet gaan plaatsvinden. Maar we hopen ook op deelname van bewoners om kosten te drukken.

Op 6 juni wordt het voorlopig inrichtingsplan voor het dak gepresenteerd door bureau Zus.

Naast fruitbomen en andere eetbare planten is er op het perron een paviljoen gepland.


Of er in de toekomst een originele treinwagon op rails zal worden geplaatst bij het perron, is niet ondenkbaar. Een groep bewoners bekijkt of dit idee te realiseren is.

Inmiddels zijn de eerste fruitbomen al geplant. Een toekomstige nieuwe pluktuin voor de wijk!

Het dak tijdens de 'Urban Picnic': ter gelegenheid van de officiële opening van de Luchtsingel en het dak van Station Hofplein op 20 juni konden bezoekers voor het eerst terecht op het herstelde dak. Daar zullen we nog uitgebreid over berichten.


Het eerste grote evenement op het dak zal worden georganiseerd door Roffa mon Amour: van 22 tot en met 26 juli worden films op hey dak vertoond. De overlast voor omwonenden is zeer beperkt: de soundtrack hoor je via een koptelefoon!


We zijn zeer benieuwd hoe de bedrijvigheid in de bogen en op het dak van Station Hofplein zich gaat ontwikkelen. We zullen het blijven volgen!


Foto's en tekst: Johannes Odé
Met dank aan Hofbogen BV voor de tekst van Wilfried de Jong