20 februari 2015

Noord aan het woord - in gesprek met jongeren in het Oude Noorden


Jongeren uit het Oude Noorden spraken zich op 7 januari openhartig uit over school, vrije tijd en thuis tijdens de bijeenkomst 'Noord aan het woord' in het Klooster.

Het was de avond na de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo. De organisatoren van het debat aarzelden even of het debat moest doorgaan. Maar - besloten ze - juist nu is het belangrijk om uit te wisselen met jongeren uit het Oude Noorden over wat samenleven voor hen betekent.

Nee, in de gesprekken is niet over Charlie Hebdo gerept, maar wel over de directe ervaringswereld en leefomgeving van de aanwezige jongeren uit het Oude Noorden, waarvan de meesten moslim zijn. Een aantal uitspraken die over tafel gingen zetten we in cursief.

'Noord aan het woord' werd georganiseerd door gebiedsmanager Han van Dam (op de foto staand voor de tafels), gebiedsnetwerkers Haika Nanninga en Annemiek van Ravens en Cultuurscout Sanne Lansdaal. Ook namen leden van de Gebiedscommissie Noord deel aan de gesprekken.

Het ambitieuze en druk bezochte jongerendebat werd geleid door Richard Scalzo, hoofd Jeugd bij de gemeente. Een oude bekende voor Noord, want Richard was eerder portefeuillehouder in de voormalige deelgemeente Noord.

Elk thema werd ingezet met een sketch door het talentrijke theaterteam van het Rottekwartier, dat we eind vorig jaar al zagen in een indrukwekkend theateroptreden in de Nieuwe Banier over dilemma's van jongeren.

SCHOOL

De sketch ging over te laat komen en discipline op school.

Ja, het is soms wel moeilijk om te doen wat er van je gevraagd wordt! Je moet zo veel. En het is vaak zo serieus in de klas. Er mag best wel eens wat met meer gelachen worden. Natuurlijk wordt er wel eens gepest, maar dat lossen we meestal op met de klas.

We willen buiten schooltijd ook op computers kunnen werken. Toen de bieb er nog was konden we daar terecht.


Welke school je kiest na de basisschool is voor veel kinderen lastig. Onze ouders weten vaak niet wat een goede school is voor ons.  

Ieder jaar organiseert Woonstad Rotterdam een markt in Noord voor groep 8 leerlingen, waar bijna alle scholen van voorgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd. 

Voor oudere jongeren speelt vooral de moeite om een passende beroepsopleiding te vinden. Het is moeilijk om stageplaatsen te krijgen. We zouden meer bezoeken aan bedrijven moeten brengen.  


Wie moet je helpen met huiswerken? Ouders zijn vaak niet in staat om kinderen te helpen. Het zou fijn zijn als ze op school of in het buurthuis begeleiding kunnen geven bij huiswerk.

VRIJETIJDSBESTEDING

Het tweede thema wordt ingeleid met een sketch over vrijetijdsbesteding.

Kinderen spelen veel voetbal in hun vrije tijd. De pleinactiviteiten worden zeer gewaardeerd, maar er mag best wel meer georganiseerd worden in de vorm van kleinschalige sportactiviteiten of uitstapjes.


Mogen wij zelf leuke feestjes en sportactiviteiten organiseren?


Zeker onder ouder jongeren hebben 'snel' geld en drugs aantrekkingskracht. Verschillende jongens klagen over het feit dat ze buiten nog wel eens worden weggestuurd door politie. Opvallend is dat de jongeren vaak een bijbaantje hebben; ze staan op de markt of zitten achter de kassa in de supermarkt.


De jongeren waarderen de buurthuis-activiteiten als een springplank naar een betere toekomst. Er is veel waardering voor het Jongerenwerk van het Buurtwerk. Buurthuizen moeten vaker open zijn, vinden ze: ook in het weekend en tijdens vakanties.

Wil van Vugt, zeer actief bewoner in het Rottekwartier (op de foto naast Richard), weet als geen ander hoe belangrijk het is om jongeren bij buurtactiviteiten in te schakelen. Niet alleen voor buurtfeesten maar ook voor mantelzorg.


De meiden zitten vaker binnen. Als ze uitgaan is het om te winkelen en met elkaar te chillen. Laat komen ze niet op straat; ze worden te veel lastig gevallen. Bioscoopbezoek en lezen zijn bij hen ook populair. Toch zijn ze bij pleinactiviteiten steeds vaker aanwezig.

THUIS


Het onderwerp homofilie wordt niet geschuwd in de discussie. In de sketch wordt de zoon er door zijn ouders op betrapt dat hij een amoureus telefoongesprek heeft met Daniel. Heeft hun zoon een relatie met een jongen...?

Het onderwerp van het derde thema gaat waarover je wel of niet thuis praat. Sanne Lansdaal (rechts op de foto) weet met haar open vragen jongens op hun gemak te stellen om te spreken over gevoelige onderwerpen. Thuis praten over homofilie blijkt echt 'not done'. De jongens aan tafel zeggen er ook niet aan te moeten denken dat ze een relatie zouden krijgen met een jongen. Als moslim is dat taboe, zeggen ze. Maar als een ander dat wel wil, dan is dat zijn zaak, vinden enkelen.

Gemakkelijker praten ze over verliefd worden op meisjes. Je moet je hart volgen in de liefde. Maar als je met haar wilt trouwen moet ze wel moslim zijn. De anderen knikken instemmend met een lach op het gezicht. Zouden ze er anders over gaan denken als ze ouder zijn?

Thuis kunnen we niet overal over praten. Dat doen we wel met elkaar en met jongerenwerkers. Ze helpen ons met allerlei problemen en helpen met organiseren van leuke activiteiten. Daarom is het fijn als ze blijven.

Was het moeilijk om met de mensen van de gemeente hier aan tafel te praten? Nee hoor, waarom? Jullie mogen alles vragen. Wel speciaal dat jullie naar ons willen luisteren. Maar we hopen dat wij er ook wijzer van worden.

De ideeën zijn opgeschreven en meegenomen door de ambtenaren en de leden van de Gebiedscommissie. De jongeren zijn benieuwd wat er met hun ideeën wordt gedaan! En wij ook.


Foto's en tekst: Johannes Odé
Met dank aan Ed de Meijer voor een deel van de tekst.