28 november 2013

Een onbekende in de straat kan morgen een goede buur zijn

Sinds kort is Bergpolder verrijkt met een muurtekst-sculptuur. Die werd op 16 november onthuld in de Mackaystraat.

De muur op de hoek van de Mackaystraat en de Borgesiusstraat. Het idee om een muurtekst op deze gevel te maken, stamt nog uit de tijd dat Bergpolder een Vogelaar/Krachtwijk was. In die tijd is wel een andere muurtekst tot stand gekomen op de kop van de Schieweg: 'Zonder Noorden komt niemand thuis.'

Vanuit de Bewonersorganisatie Bergpolder en het Centrum voor Dienstverlening (CVD), dat tegenover de gevel gehuisvest is, zijn in 2011 bewoners uitgenodigd om mee te denken over de muurtekst.

Er was al eerder bij bewoners gepeild of ze daar aan mee wilden doen, maar de de direct omwonenden waren in het begin bepaald niet enthousiast. Toch kwamen uiteindelijk twaalf bewoners, inclusief bewoners van het CVD, in twee bijeenkomsten op de volgende tekst uit: 'Een onbekende in de straat kan morgen een goede buur zijn'. Meteen een pakkende tekst voor klanten van de CVD!
Uit de drie ontwerpen werd gekozen voor een ontwerp van bewoner Ariette Bos.

Er waren heerlijke taartjes gemaakt door Double Delicious bij de onthulling.



Vrijwilligers van Wilskracht Werkt zorgden voor de koffie en ander zaken.

Eén van de meedenkers van het project is Harry Hermans, een zeer bij de wijk betrokken bewoner. Omdat wij en andere 'persmuskieten' meer achtergrondinformatie wilden hebben, is Harry thuis meteen in de papieren gedoken en kwam na een paar minuten met de uitnodiging uit 2011!


Matthijs Reuder van de Lions Club Rotterdam. Zij zetten zich in om uiteindelijk 30 van dit soort muurteksten in Rotterdam te krijgen. Dat moet leiden tot een 'tekst toer Rotterdam', zodat je met de fiets of ander vervoermiddel Rotterdam kunt leren kennen aan de hand van deze teksten. Er zijn er nu vier, waarvan na de onthulling van vandaag twee in Noord.

'Ik lust er nog wel eentje want ze zijn heerlijk.'

Hij wijst naar zijn slaapkamerraam dat grenst aan de muurtekst. Hij vond het wel grappig. Als we ons niet vergissen is het zijn moeder die zo aardig is, om gratis stroom ter beschikking te stellen voor de verlichting van de tekst.

Het evenement werd muzikaal begeleid door de Rotterdamse Johnny Cash, één van de bewoners van het CVD.

Verhalenverteller Nourdin Johri van Kunststichting Regenboog was gevraagd om iets over de tekst te vertellen. 'Ik had eigenlijk heel veel kinderen verwacht, want mijn verhaal is meer een sprookje.'

Dat maakte niet uit, want ook deze ouderen vonden het een mooi sprookje, dat prachtig bij de muurtekst aansloot.

'Wat zou u zeggen tegen een onbekende in de straat?' Daar moest zij eerst even over nadenken.

Voor Ina Chabot, fractievoorzitter van de PvdA in de deelgemeente, is dat geen moeilijke vraag. 'Onbekenden, vreemdelingen, maken het leven alleen maar rijker.' Overigens een pluim voor haar betrokkenheid, want we zien haar heel vaak bij evenementen in Noord.

Tijd voor de onthulling. Matthijs riep er meteen een aantal bij het project betrokken bewoners bij.



Hij bedankte Ariette Bos voor het leuke ontwerp.

En haar en haar man Tom Couvée (van Bos+Couvée) voor de uitvoering. Ze zijn er dagen mee bezig geweest.


Daar gaan de goudgele sluiers.

En hier is dan de serieuze muurtekst, inclusief grappige muursculptuur. Ze hangen wat hoger dan gepland op de muur, want de voetjes zouden eerst het trottoir raken. Maar bij nader inzien leek dat toch niet zo vandaalproef.

Tom geïnterviewd door een student journalistiek, die als stage stukjes schrijft voor Bolwerk/Buurtkrant Bergpolder.

Zij zullen de muurtekst het vaakst zien.

Foto's en tekst: Mick Otten