19 mei 2015

Nieuwe Banier wil 'couleur locale' behouden


Op 1 mei heeft de Gebiedscommissie Noord samen met Stichting De Nieuwe Banier de 'Dag van Agniese' georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst werd verwoord in de uitnodiging:
Hoe kunnen we zelf de Nieuwe Banier echt Voor, Door en Met bewoners vormgeven. Wat heb je daar voor nodig? De gemeente twijfelt aan het bestaansrecht van Stichting De Nieuwe Banier en daar zijn we het niet mee eens. Er zijn al zoveel mooie activiteiten georganiseerd en zo veel mensen hebben het naar hun zin! 


Mocht je niet weten wat De Nieuwe Banier is, op hun Facebook-pagina kun je lezen en zien wat er hier wordt georganiseerd. En ook op ons blog hebben wij al eerder aandacht besteed aan De Nieuwe Banier, namelijk over de opening van het centrum en over de daar gehouden Noorderbioscoop Episode 2.

De bijeenkomst start met een uitgebreide lunch klaargemaakt door vrijwilligers van De Nieuwe Banier.


Heerlijk, ik word hier geweldig verwend!


Voor deze middag zijn Onno Makor en Karin Vosters (links en midden) als mediators uitgenodigd, hier in gesprek met buurtbewoner Cok Nieuwehuizen.


Theo Coşkun (links), Thomas Roskam en Liselotte de Haan waren namens de gebiedscommissie als mede-organisator aanwezig.


Aanleiding voor deze 'Dag van Agniese' is dat op 20 mei een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, waarbij Stichting De Nieuwe Banier haar bestaansrecht moet aantonen, om te voorkomen dat het beheer wordt overgedragen aan een welzijnsorganisatie.

Het bestuur van De Nieuwe Banier heeft overigens al een 'visie document' over de toekomst van het centrum (zie hier) en ook in het jaarverslag van 2014 zijn toekomstplannen uiteengezet.

Het officiële gedeelte begint. Karin Vosters roept iedereen op om in een cirkel te gaan staan. Ik stel jullie een aantal vragen. Maak een stap naar voren als je je aangesproken voelt. Wie van jullie komt hier iedere dag, wie iedere week, etc.


Monique Ravensberg: Is het niet slim als we ons even aan elkaar voorstellen? Dat gebeurde alsnog. Monique kom je - in het kader van voorstellen - al eerder tegen in ons blog, zoals bij de Geluksroute.

Ik ben Meriem Laamari en actief bezig met het opzetten van de Banier Bewoners Commissie. Lees daarover later meer.


Als Karin vraagt: Wie vindt dat De Nieuwe Banier door moet gaan met zelfbeheer? doet bijna iedereen een stap naar voren.


Wat willen jullie bespreken?

Ik ben Ellen Scholl, bestuurslid van de Nieuwe Banier. Ik vind dat De Nieuwe Banier 'couleur locale' moet blijven, dus door, voor en met bewoners. 


Cok: Dat het over een jaar dé plek is om te zijn.


Onno Makor schrijft onderwerpen op flap-overs. Er worden geen notulen gemaakt van deze bijeenkomst.

Medewerkster van Flexus Jeugdplein, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Rotterdam: Dat we ons welkom voelen.

Bestuurslid van De Nieuwe Banier Ariane Lelieveld (lees meer over haar in ons bericht van de Geluksroute) luistert vooralsnog naar wat de deelnemers willen bespreken.


Talloos zijn de onderwerpen waarover deelnemers willen spreken. Van hoe gaan we met elkaar om, hoe zien we De Nieuwe Banier over een jaar tot hoe betrekken we meer vrijwillgers.

Bij alle voorstellen wordt gevraagd hoeveel mensen deze belangrijk vinden. Als toppers: De Nieuwe Banier wordt een huis van ons, laagdrempelig, voor iedereen en De Nieuwe Banier als plek voor kansen, een proeftuin.

Nog meer onderwerpen? Klik op de foto zodat je de geschreven tekst op de flap-over beter kunt lezen.

Vervolgens werd het woord gegeven aan de nieuwe Banier Bewoners Commissie (BBC). Zij stellen zich voor: van links naar rechts Najim Afkir, Nazha Chafia en Meriem Laamari, alle drie bewoners uit de Agniesebuurt.

Nazha: De Nieuwe Banier moet een weerspiegeling van de wijk zijn. We moeten voor en met de mensen uit de buurt samenwerken. Als we dat niet doen heeft De Nieuwe Banier weinig reden van bestaan. Daarom hebben wij voorgesteld om de Banier Bewoners Commissie op te richten, om het het bestuur te adviseren, zodat we naast elkaar kunnen gaan werken. We willen ook medezeggenschap hebben. 


Meriem: Wij kunnen sleutelfiguren zijn tussen bewoners en De Nieuwe Banier. We moeten met de programmering beter gaan aansluiten bij de wensen van de buurtbewoners. Ook om de begeleiding van vrijwilligers te verbeteren. 


Najim: We willen ook dat er meer aandacht is voor loopbaanbegeleiding voor jongeren.


Theo neemt namens de gebiedscommissie de plannen van de Banier Bewoners Commissie in ontvangst.

Pauze.

Henk in gesprek met Pinar Coşkun. Henk is één van de vaste bezoekers van De Nieuwe Banier. Pinar komt nog terug in dit bericht.


Na de pauze roept Onno iedereen op om op geeltjes haar of zijn ideeën en plannen te schrijven. Als we De Nieuwe Banier zien als proeftuin, wat zijn dan jullie associaties? Binnen korte tijd zijn tientallen geeltjes volgeschreven. Animo voor plannen en activiteiten voor De Nieuwe Banier zijn er genoeg onder de aanwezigen.Even meelezen.

Veel teveel onderwerpen voor een middag.... Vervolgens worden de deelnemers in drie werkgroepen verdeeld.

Pinar Coşkun, drijvende kracht van de Kookstudio KookMetMijMee in de Agniesestraat, spitst het onderwerp van de werkgroep 'scholing en educatie' toe op gezonde voeding.

In de presentatie - die iedere werkgroep later gaf - vertelt Pinar: Wij hebben gesproken over bewustwording van gezond voedsel en het beperken van dierlijk voedsel op een praktische manier. Wij stellen voor dat we samen met jongeren en scholen één maal in de maand een vega maaltijd organiseren. 'Lokaal' wil een debat organiseren, evenals 'Tegenlicht' over de toekomst van ons voedsel. Dit project hoeft niet meer dan € 500 per maand te kosten.


Voor wie dat niet weet: regelmatig worden door de VPRO in De Nieuwe Banier bijeenkomsten gehouden onder de naam Tegenlicht Meet Ups, waarin maatschappelijke thema's worden gepresenteerd en bediscussieerd. Linksboven Nynke Schaaf, redactielid van Tegenlicht Meet Ups.

Het thema 'verbinden' wordt breeduit besproken in een andere werkgroep: verbinden tussen overheid en ondernemers, ouderen en jongeren.

Nynke en Meriem presenteren de uitkomsten van hun werkgroep 'verbinden':
We willen verbindingen stimuleren tussen mensen in de wijk. We hebben toen gekozen voor ouderen en jongeren en als volgt uitgewerkt. Ouderen hebben in hun leven veel foto's en films gemaakt en verzameld. Nu willen wij jongeren inzetten om bij ouderen de kast op te ruimen en foto's en films te verzamelen en ze daarvan digitale documenten te laten maken en ook presentaties te laten organiseren. 

De werkgroep 'jonge Ondernemers en innovatie' is wel heel erg actief met ideeën uitwisselen en op papier zetten. Niet zo vreemd, aangezien aan deze werkgroep mensen deelnemen die zich al tijden actief inzetten voor stimulering van ondernemerschap en fondsenwerving voor De Nieuwe Banier.

Je kunt opnieuw even meelezen.

Er ontstaan stevige discussies over de verschillend plannen o.a. door Henk en Ilja de Rijk  (fondsenwerver voor DNB, linksonder op de foto boven).

Tony de Bree geeft de presentatie van 'jong ondernemerschap en innovatie':
Doel is een talentpool in de wijk te organiseren, gebundeld in een platform in De Nieuwe Banier, waardoor verschillende organisaties elkaar kunnen vinden en van nut kunnen zijn voor elkaar.
Kennis delen en ervaring delen en samen ondernemen. 

Tony de Bree is oud-bankier, auteur van 'Geld verdienen met jezelf' en lid van de werkgroep Zelfverdiener van De Nieuwe Banier.


Belangrijkste acties zijn: mensen bij elkaar brengen en de talenten in de hele buurt inventariseren en wat er allemaal aan bedrijven, financiering, zzp'ers, starters in de buurt aanwezig is. Dat is de eerste stap om te komen tot een platform van De Nieuwe Banier voor en met zelfverdieners. 
Het ZZP-CAFÉ De Nieuwe Banier is daarin een eerste stap.

Onno is onder de indruk dat er in een uurtje tijd met zoveel creativiteit en daadkracht concrete plannen en ideeën naar voren zijn gekomen. Je ziet hoe je met deze werkwijze heel snel ideeën kunt ontwikkelen met elkaar. Deze werkwijze kunnen  jullie ook vanuit de op te richten Banier Bewoners Commissie met buurtbewoners organiseren.

Nog eens onder de aandacht gebracht: op 20 mei zal het voortbestaan van de Nieuwe Banier behandeld worden in de raadscommissie van de gemeente.

Theo Coşkun maakt duidelijk dat de gebiedscommissie zich hard wil maken voor het voortbestaan van het zelfbeheer van De Nieuwe Banier.

Theo: Je moet eenheid uitstralen als jullie je plannen presenteren.  Karin vult aan: Zorg er ook voor dat jullie plannen breed gedragen worden, dus door de vrijwilligers uit de buurt.

Thomas Roskam geeft nog enige suggesties mee om goed beslagen ten ijs te komen op 20 mei. Wees duidelijk waar jullie op aan willen sturen voor het komende jaar. Wij komen maandelijks langs om de voortgang met jullie te bespreken

In haar visiestuk zegt het bestuur van De Nieuwe Banier: Met de status Couleur Locale behouden we onze zelfstandigheid die er nu al is. Bij zelfbeheer blijft in wezen de situatie gelijk aan hoe deze nu al is ingericht en waarbij we door kunnen groeien naar een verzelfstandiging.

Op deze dag van Agniese heeft het zeker niet ontbroken aan ambities, ideeën en daadkracht!

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen van De Nieuwe Banier, dan kun je je via nieuwsbrief@denieuwebanier.nl aanmelden voor de nieuwsbrief.


Foto's: Johannes Odé
Tekst: Johannes Odé en Mick Otten